Hitta på sidan

Interregprogrammet

De territoriella samarbetsprogrammen (Interreg) handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Syftet är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk.

EU:s program för territoriellt samarbete är det viktigaste verktyget för att finansiera den här typen av gränsöverskridande utvecklingsarbete. Sverige deltar i totalt fjorton av dessa EU-program.

Fokus för programperioden 2014-2020 är:

  • forskning och innovation
  • hållbara transporter
  • gränsöverskridande arbetsmarknader
  • utveckling av miljövänliga energikällor

Nya program godkänns hela tiden så det är viktigt att löpande söka information hos Tillväxtverket och regionkontoret i ditt län.

Sökande

Se respektive stöd

Villkor

Interreg-programmet är mycket omfattande och kontakt rekommenderas med din länsstyrelse för att hitta lämpliga stöd. Här nedan presenteras de regionala samarbetsprogrammen som för närvarande finns.

Interreg Botnia-Atlantica

Programmet ska på ett hållbart sätt bidra till en ökad innovationskapacitet, ett stärkt näringsliv, utvecklade natur- och kulturarv samt goda öst-västliga kommunikationer. Insatsområden är innovation, näringsliv, miljö och transport.

Interreg Nord

Programmet syftar till att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.

Interreg Sverige-Norge

Programmet ska genom ett gränsöverskridande samarbete skapa de bästa förutsättningarna för en ekonomisk stark region med en attraktiv livsmiljö. Insatsområden är innovativa miljöer, små- och medelstora företag, natur- och kulturarv, hållbara transporter samt sysselsättning och gränsöverskridande arbetsmarknad.

Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak

Programmet syftar till att programområdet skall bli ett attraktivt och konkurrenskraftigt område Öresund-Kattegatt-Skagerrak som kännetecknas av samarbete och hållbar utveckling. De områden som är prioriterade inom programmet är innovation, transport, grön ekonomi och sysselsättning.

Hur stor är bidraget?

Se respektive stöd

Mer information

Se under villkor och under respektive länk för stöd, samt på ditt regionala programs webb.

Miljömål

Publicerad: 2020-02-28
Uppdaterad: 2021-03-19
Sidansvarig: Webbredaktion