Hitta på sidan

EU:s miljöprogram LIFE

Bidraget ges för miljö- och klimatåtgärder inom EU.

Syfte och mål

LIFE är ett särskilt finansieringsprogram för natur-, miljö-, energi- och klimatprojekt. Beroende på typ av projekt kan bidrag från EU ges på upp till 60 % av eller mer i vissa fall. Totalt avsätts 5,43 miljarder euro för åren 2021–2027.

LIFE kan ge bidrag till projekt inom följande områden:

 • Natur och biologisk mångfald
 • Cirkulär ekonomi och livskvalitet
 • Klimatbegränsning och klimatanpassning
 • Övergång till ren energi

Följande projekttyper finns bland annat:

 • Pilot eller demonstrationsprojekt
 • Projekt som tillämpar bästa praxis
 • Större regionala eller nationella projekt (strategiska projekt)
 • Stöd kring relevant EU-lagstiftning och policy
 • Spridning av framgångsrika tekniska och policyrelaterade
  lösningar för implementering av EU-lagstiftning och policy
 • Projekt för tekniskt stöd
 • Driftstöd för NGO:s

Sökande

Offentliga organisationer, företag och ideella organisationer kan söka. Av administrativa skäl uppmuntrar EU-kommissionen till stora projekt. Naturvårdsverket är nationell LIFE-samordnare och erbjuder generellt stöd kring LIFE. Havs- och vattenmyndigheten går bra att kontakta när det gäller LIFE-projekt som helt eller delvis rör vatten- och/eller havsmiljöer. Notera att ansökningsprocessen är relativt omfattande. Minst två arbetsmånader för att skriva ansökan krävs ofta samt att någon eller några av de som är inblandade i skrivandet har erfarenhet av att ansöka till LIFE.

Exempel på åtgärder

Genomförande av restaureringar inom och utanför Natura 2000-områden, utveckling av nya metoder för att gynna biologisk mångfald i rinnande vatten eller motverka övergödning, åtgärder för att minska mängden gifter i vattenmiljöer, kapacitetsuppbyggnad (LIFE SNAP eller SIP).

LIFE 30 år på Havs- och vattenforum

Den 18 och 19 maj uppmärksammas att LIFE fyller 30 år 2022 genom en monter tillägnad LIFE på Havs- och vattenforum. Det kommer finnas möjlighet att träffa och samtala med representanter från ett tiotal LIFE-projekt. Havs- och vattenmyndighetens LIFE-samordnare Christopher Bergman är också på plats för att informera om HaV:s arbete med LIFE.

Publicerad: 2020-02-25
Uppdaterad: 2022-02-17
Sidansvarig: Webbredaktion