Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag Fiskevård Fritidsfiske

Sportfiskarnas fiskevårdsfond och ytterligare två fonder

Fondernas medel syftar till att på olika sätt utveckla sportfisket och sportfiskets förutsättningar. Projekt som fått stöd är exempelvis fiske- och vattenvårdsprojekt, biotopvård och informationsprojekt.

Så söker du bidraget

Sportfiskarnas fiskevårdsfond ger medel till fiskevårdsprojekt eller projekt som genom forskning eller andra insatser bidrar till utveckling av sportfisket.

Sportfiskarna administrerar även ansökningarna till Abu Garcias fiskevårdsfond och Göte Borgströms stiftelse för fiske- och vattenvård.

Abu Garcias fiskevårdsfond syftar till att värna och främja möjligheterna till sportfiske i friska och rena vatten, genom exempelvis skapandet av fria vandringsvägar, restaurering av vattendrag och skydd och bevarande av fiskbestånd, eller fiskebiologisk forskning.

Göte Borgströms stiftelse för fiske- och vattenvård har till ändamål att främja vetenskaplig forskning i Sveriges vatten och fiskbestånd med hänsyn till natur, fiskevård och sportfiske.

Vem kan söka?

Distrikt inom, eller förening ansluten till, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. Om det finns särskilda skäl kan även ansökan från annan beaktas, såsom medlem i förbundet eller organisation med nära anknytning till förbundet. Till Abu Garcias kan både enskilda personer, föreningar och fiskevårdsområden söka bidrag.

Exempel på insatser man kan få bidrag för i vattenmiljön

Biotopvård, undersökning av möjligheten till fria vandringsvägar för fisk och restaurering, men även informationstavlor och utveckling av kvalitativt sportfiske för barn och ungdomar. På Sportfiskarnas webbplats finns listor på alla projekt som fått bidrag de senaste åren. Abu Garcias fiskevårdsfond ser gärna ansökningar om seminarium, undersökningar och opnionsarbete som ökar intresset för sportfisket.


Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag Fiskevård Fritidsfiske