Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag Övergödning

Projektmedel för ideella miljöorganisationer

Naturvårdsverket ansvarar för ett bidrag som ger stöd till ideella miljöorganisationer. Bidraget går till projekt som kan vara för nationellt eller internationellt arbete och bidrar till att uppfylla nationella miljökvalitetsmål.

Vem kan söka?

Bidrag kan ges för verksamhet nationellt eller för internationellt arbete och för verksamhet som bidrar till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen eller något av de prioriterade områdena i EU:s sjunde miljöhandlingsprogram.

Svenska ideella miljöorganisationer kan söka bidrag om de enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata miljöskydds- och naturvårdsintressen. Organisationen ska ha bedrivit verksamhet under minst två år och ha lägst 100 medlemmar.

Mer information finns hos Naturvårdsverket

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag Övergödning