Hitta på sidan

Vattenkraftens miljöfond

Åtta svenska energibolag har gått samman för att finansiera miljöåtgärder i vattenkraftproduktionen och bildat Vattenkraftens Miljöfond.

Vattenkraften ska utvecklas med största möjliga nytta för såväl miljön som den nationella tillgången till el. Många kommer behöva anpassa sina vattenkraftverk. De kan få hjälp av oss.

Många vattenkraftsägare kommer behöva lägga ner tid och pengar på att åtgärda sina kraftverk. Alla som omfattas av den nationella planen och bedriver vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel i Sverige kommer kunna ansöka om ekonomisk ersättning från oss. Vi finansierar upp till 85 procent av kostnaderna för utredning, prövning av miljöåtgärderna i domstol och själva genomförandet av de åtgärder som domstolen beslutat. Vi kan också ersätta eventuella produktionsförluster.

Hur stort är bidraget?

Fonden finansierar upp till 85 % av kostnaderna för utredning, prövning av miljöåtgärder i domstol och själva genomförande av de åtgärder domstolen beslutar. De kan också ersätta eventuella produktionsförluster.

Mer information

Vattenkraftens miljöfond

Nationella planen hos Havs- och vattenmyndigheten

Miljömål

Publicerad: 2020-03-03
Uppdaterad: 2022-12-15
Sidansvarig: Webbredaktion