Hitta på sidan

Vattenkraftens miljöfond

Åtta vattenkraftsföretag har bildat Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB som tar ansvar för att finansiera nödvändiga miljöåtgärder för omställningen av vattenkraftsverksamheter i Sverige.

Miljöinsatserna ska gynna såväl fiske och turism som lokal utveckling, och verka för att både nationella och internationella miljömål i vattenverksamheter uppnås. Alla verksamhetsutövare som producerar vattenkraftsel samt omfattas av den nationella planen kommer att kunna ansöka om finansiering från fonden.

Fokus för fondens finansiering är miljöåtgärder, inklusive utredningar, kostnader för prövning av miljöåtgärderna i domstol, eventuella produktionsförluster samt utrivning inom ramen för den nationella planen.

Hur stort är bidraget?

Vattenkraftsägarna får själva svara för 15 procent av de miljöåtgärdsrelaterade kostnaderna samt de första 5 procenten av produktionsbegränsningarna. Fonden bidrar med resten.

Mer information

Vattenkraftens miljöfond

Miljömål

Publicerad: 2020-03-03
Uppdaterad: 2021-03-19
Sidansvarig: Webbredaktion