Hitta på sidan

Ideella organisationer

Bidraget går till projekt som kan vara för nationellt eller internationellt arbete och bidrar till att uppfylla nationella miljökvalitetsmål eller något av de prioriterade områdena i EU:s sjunde miljöhandlingsprogram.

Naturvårdsverket ansvarar efter samråd med Havs- och vattenmyndigheten för ett bidrag för att stödja ideella miljöorganisationer.

Sökande

Svenska ideella miljöorganisationer kan söka bidrag om de enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata miljöskydds- och naturvårdsintressen. Organisationen ska ha bedrivit verksamhet under minst tre år och ha minst 100 medlemmar.

Villkor

Hur stort är bidraget?

Bidrag kan lämnas med upptill 100% av ansökta medel.

Exempel på åtgärder

Miljömålsarbete, informationsinsatser och rådgivning.

Mer information

Miljömål

Publicerad: 2020-02-25
Uppdaterad: 2021-03-19
Sidansvarig: Webbredaktion