Hitta på sidan

Ideella organisationer

Bidraget går till projekt som kan vara för nationellt eller internationellt arbete och bidrar till att uppfylla nationella miljökvalitetsmål eller något av de prioriterade områdena i EU:s sjunde miljöhandlingsprogram.

Naturvårdsverket ansvarar efter samråd med Havs- och vattenmyndigheten för ett bidrag för att stödja ideella miljöorganisationer.

Sökande

Svenska ideella miljöorganisationer kan söka bidrag om de enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata miljöskydds- och naturvårdsintressen. Organisationen ska ha bedrivit verksamhet under minst tre år och ha minst 100 medlemmar.

Villkor

Bidrag till ideella miljöorganisationer

Hur stort är bidraget?

Bidrag kan lämnas med upptill 100% av ansökta medel.

Exempel på åtgärder

Miljömålsarbete, informationsinsatser och rådgivning.

Miljömål

Publicerad: 2020-02-25
Uppdaterad: 2021-03-19
Sidansvarig: Webbredaktion