Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag Fiskevård Vattenverksamhet

Fiskeavgiftsmedel

Vid prövning i miljödomstolen av vattenverksamheter enligt miljöbalken kan domstolen i vattendom föreskriva fiskeavgifter som kompensation för fiskeskada. Dessa särskilda fiskeavgifter kan användas för fiskevårdsåtgärder i det berörda vattenområdet eller i angränsande vattendrag om inte annat anges i domen.

Så söker du bidraget

Läs mer om länsstyrelsernas hantering av bidraget. Välj aktuell länsstyrelse och sök på orden fiske eller fiskeavgiftsmedel.

När tillstånd för en vattenverksamhet meddelas beslutas det oftast om villkor som verksamhetsutövaren ska följa. Villkorens syfte är att minska de verkningar som verksamheten har på miljön. Bestämmelser om fiskeavgiftsmedel finns i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet och förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter.

Vem kan söka?

I vattendomen eller föreläggandet anges vad pengarna får användas till och i vilket vattenområde medlen får nyttjas. Ansökan görs till länsstyrelsen, och det står var och en fritt att ansöka.

Exempel på insatser man kan få bidrag för i vattenmiljön

I vattendomen eller föreläggandet anges vad pengarna får användas till och i vilket vattenområde medlen får nyttjas. I många fall används medlen till fiskvägar, biotopvård och utsättning av fisk.

Hur mycket kan man få i bidrag?

Stödet varierar beroende på villkoren i domen eller föreläggandet.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag Fiskevård Vattenverksamhet