Hitta på sidan

Fiskeavgiftsmedel

Fiskeavgifter kan användas som kompensation för skada på fisket.

Syfte och mål

Vid prövning i miljödomstolen av vattenverksamheter enligt miljöbalken kan domstolen i vattendom föreskriva fiskeavgifter som kompensation för fiskeskada. Dessa särskilda fiskeavgifter kan användas för fiskevårdsåtgärder i det berörda vattenområdet eller i angränsande vattendrag om inte annat anges i domen.

Sökande

Alla kan söka bidraget

Ansvarig för bidraget

Länsstyrelserna

Villkor

När tillstånd för en vattenverksamhet meddelas beslutas det oftast om villkor som verksamhetsutövaren ska följa. Villkorens syfte är att minska de verkningar som verksamheten har på miljön.

Bestämmelser om fiskeavgiftsmedel finns i:

Hur stort är bidraget?

Det avgörs i domen eller föreläggandet.

Exempel på åtgärder

I vattendomen eller föreläggandet anges vad pengarna får användas till och i vilket vattenområde medlen får nyttjas. I många fall används medlen till fiskvägar, biotopvård och utsättning av fisk.

Mer information

Sök på fiske- eller bygdeavgiftsmedel

Miljömål

Publicerad: 2020-02-25
Uppdaterad: 2021-03-19
Sidansvarig: Webbredaktion