Hitta på sidan

Avfall Sveriges utvecklingssatsning

Avfall Sveriges utvecklingskommitté har tagit fram fyra fokusområden för utvecklingssatsningen.

Fokusområden

Fokusområdena är sådant som kommittén anser är särskilt viktigt för den kommunala avfallshanteringen:

  • Fossilfri avfallshantering
  • Resurseffektivt kretslopp
  • Beteendeförändringar
  • Digitalisering

Projekt inom fokusområdena prioriteras vid ansökan.

Sökande

Alla kan ansöka om projektbidrag från Avfall Sverige Utveckling, såväl medlemmar som icke medlemmar.

Mer information

Avfall Sveriges utvecklingssatsning

Miljömål

Publicerad: 2020-02-25
Uppdaterad: 2022-12-15
Sidansvarig: Webbredaktion