Hitta på sidan

Anslag till friluftsliv

Syftet med bidraget är att ge alla människor möjligheter att genom friluftsliv få naturupplevelser, välbefinnande, gemenskap och öka kunskap om naturen och miljön.

Barn och unga är prioriterade. Effekterna i samhället är stora i förhållande till bidragets storlek, framförallt när det gäller folkhälsan. Friluftsorganisationer kan ansöka om organisations- och/eller verksamhetsbidrag.

Sökande

Ideella organisationer som bedriver verksamhet för att främja långsiktigt hållbart friluftsliv.

Mer information

Svenskt friluftsliv

Miljömål

Publicerad: 2020-02-25
Uppdaterad: 2021-03-19
Sidansvarig: Webbredaktion