Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post

Taggar: Organisation

Organisation

Havs- och vattenmyndigheten har ansvar för bland annat havs- och vattenplanering, tillsyn och reglering. Huvudkontoret finns i Göteborg.

Här kan du se hur Havs- och vattenmyndigheten organiserat sig. Mer information om arbetsområden och ansvariga finns under respektive avdelning och enhet.


Havs- och vattenmyndigheten är en enrådsmyndighet. Det innebär att generaldirektören ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen. Till hans stöd finns ett insynsråd, vars uppgift är att bidra till medborgarnas inflytande i verksamheten. De ska också ge generaldirektören råd. Rådet har ingen beslutsrätt. Generaldirektören är ordförande i insynsrådet.
 
Generaldirektören svarar för den löpande verksamheten tillsammans med myndighetens ledning. Ledningen består av cheferna för fyra avdelningar, Kunskapsavdelningen, avdelningen för havs- och vattenförvaltning, avdelningen för fiskörvaltning och avdelningen för verksamhetsstyrning, stabschef samt personalchef och kommunikationschef.

Publicerad: 2013-07-08

Sidansvarig: Kasper Holgers