Ledningsstaben

Hitta på sidan

Ledningsstaben är en stöd- och analysfunktion till myndighetsledningen och ledningsgruppen. Ledningsstaben stödjer myndighetens verksamhet med strategiskt och koordinerande arbete, dialogen med regeringskansliet, strategisk samverkan, kommunikation samt övergripande operativt arbete.

Ledningsstaben består av en stab och en enhet för kommunikation.

Ledningsstaben ansvarar för:

 • stöd till myndighetsledningen med framåtriktade analyser inom myndighetens verksamhetsområde
 • strategisk samverkan med andra myndigheter och organisationer
 • ansvar, beredning och uppföljning av myndighetens treåriga verksamhetsstrategi
 • förvaltning av HaV:s säkerhetsråd
 • ajourhållning och fördelning av regeringsuppdrag
 • säkerställa myndighetsledningens sekreterarfunktion
 • samordna och organisera ledningsgruppens möten, chefsmöten och frukostmöten
 • samordna och bereda myndighetsgemensamma grupper där myndighetsledningen ingår
 • frågor om innovation och blå ekonomi
 • samordning av arbetet enligt förordningen (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete
 • samordningsansvar avseende myndighetens samhällsekonomiska arbete
 • tillse att myndigheten har en internrevisor
 • samordna och bereda möten med insynsrådet
 • samordna myndighetsledningens föredragningar
 • samordning av myndighetens säkerhetsstrategiska arbete
 • samordna arbetet med risk- och sårbarhetsanalys och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap
 • koordinering av särskilt utpekade tvärgående verksamheter
 • samordning av myndighetens dialog med regeringskansliet i frågor som rör regeringsuppdrag eller som hanteras genom gemensam beredning eller delning inom regeringskansliet

Medarbetare

Medarbetare
NamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Visa eller dölj information Maria Hellstenmaria.hellsten@havochvatten.semarhelStabschefLedningsstaben010-6986002Stabschef070-26269766002Ledningsstaben+46106986002Maria Hellsten. Stabschef.
Visa eller dölj information Ann-Louise Brandebyann-louise.brandeby@havochvatten.seannbraGD-SekreterareLedningsstaben010-6986106GD-Sekreterare6106Ledningsstaben+46106986106
Visa eller dölj information Sara Grahnsara.grahn@havochvatten.sesargraChefsjurist & SäkerhetsskyddschefLedningsstaben010-6986373Miljörätt6373Ledningsstaben+46106986373
Visa eller dölj information Jesper Karlhedenjesper.karlheden@havochvatten.sejekarlVerksamhetsutvecklareLedningsstaben010-6986037Årsredovisning, verksamhetsplanering, kvartalsuppföljning6080Ledningsstaben+46106986037
Visa eller dölj information Ann Lundströmann.lundstrom@havochvatten.seannlunVerksamhetsstrategLedningsstaben010-6986830Miljöprövning, vattenkraft, moderna miljövillkor, program vattenmiljö och vattenkraft, tillsyns- och föreskriftsrådet, miljömålsrådet6830Ledningsstaben+46106986830
Visa eller dölj information Elisabeth Undénelisabeth.unden@havochvatten.seeliundVerksamhetsstrategLedningsstaben010-6986280Verksamhetsstrateg6280Ledningsstaben+46106986280

Listan över medarbeterare hämtas...

Publicerad: 2013-12-02
Uppdaterad: 2018-03-02
Sidansvarig: Webbredaktion