Ledningsstaben

Ledningsstaben är en stöd- och analysfunktion till myndighetsledningen och ledningsgruppen. Ledningsstaben stödjer myndighetens verksamhet med strategiskt och koordinerande arbete, dialogen med regeringskansliet, strategisk samverkan, kommunikation samt övergripande operativt arbete.

Ledningsstaben består av en stab och en enhet för kommunikation.

Ledningsstaben ansvarar för:

 • stöd till myndighetsledningen med framåtriktade analyser inom myndighetens verksamhetsområde
 • strategisk samverkan med andra myndigheter och organisationer
 • ansvar, beredning och uppföljning av myndighetens treåriga verksamhetsstrategi
 • förvaltning av HaV:s säkerhetsråd
 • ajourhållning och fördelning av regeringsuppdrag
 • säkerställa myndighetsledningens sekreterarfunktion
 • samordna och organisera ledningsgruppens möten, chefsmöten och frukostmöten
 • samordna och bereda myndighetsgemensamma grupper där myndighetsledningen ingår
 • frågor om innovation och blå ekonomi
 • samordning av arbetet enligt förordningen (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete
 • samordningsansvar avseende myndighetens samhällsekonomiska arbete
 • tillse att myndigheten har en internrevisor
 • samordna och bereda möten med insynsrådet
 • samordna myndighetsledningens föredragningar
 • samordning av myndighetens säkerhetsstrategiska arbete
 • samordna arbetet med risk- och sårbarhetsanalys och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap
 • koordinering av särskilt utpekade tvärgående verksamheter
 • samordning av myndighetens dialog med regeringskansliet i frågor som rör regeringsuppdrag eller som hanteras genom gemensam beredning eller delning inom regeringskansliet
Publicerad: 2013-12-02
Uppdaterad: 2023-09-04
Sidansvarig: Webbredaktion