Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag

Naturskyddsföreningens bidrag för våtmarksprojekt

Våtmarker bidrar med många ekosystemtjänster. Bland annat kan de fungera som näringsfällor, bidra till grundvattenbildning och ge mer stabila flöden i vattendragen. Vissa fungerar som barnkammare för fisk och livsmiljö för mängder av fåglar och trollsländor.

Så söker du bidraget

Naturskyddsföreningen har ett bidrag för att bevara och iordningsställa våtmarker som kan sökas av deras kretsar och länsförbund. Projekten som söks får gärna genomföras tillsammans med andra organisationer och kan även ha andra huvudmän t.ex. kommuner eller andra föreningar, under förutsättning att de samarbetar med en krets som i sin tur söker bidraget hos naturskyddsföreningen.

Vem kan söka?

Medlen kan enbart sökas av föreningens kretsar och länsförbund, men får gärna användas i samarbete med exempelvis kommuner eller andra föreningar.

Exempel på insatser som man kan få bidrag för i vattenmiljön

  • Kunskapsuppbyggnad, inklusive ta fram planer och program
  • Restaurering
  • Förvaltning och skötsel
  • Information och folkbildning

Kombination med andra bidrag?

Pengarna kan gärna användas som delfinansiering i projekt som får huvuddelen av pengarna från bland annat LONA, LOVA eller Landsbygdsprogrammet, och som har bevarande eller iordningställande av våtmarker som huvudsyfte.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag