Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag

Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen, NOKÅS

Målet med bidraget är att bevara naturvärden och spara kulturmiljöer i skogsmiljöer.

Skogsstyrelsen ansvarar för bidraget för att genomföra natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen för att berika skogsmiljöer av allmänt intresse.

Vem kan söka?

Skogsägare eller den som ska utföra åtgärderna. Ta kontakt med din skogskonsulent på distriktet där du bor eller har din skog, för att få hjälp med att göra en ansökan.

Exempel på insatser som man kan få bidrag för i vattenmiljön

  • dämma eller täppa igen grävda diken
  • dämma åker-inägor
  • lägga död ved i rinnande vatten i skog
  • lägga tillbaka sten i rinnande vattendrag i skog
  • ta bort vandringshinder för vattenlevande arter

Hur mycket kan man få i bidrag?

Ofta ges 70 % av godkänd kostnad.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag