Processöversikt

Hitta på sidan

Vi har strukturerat vägledningen efter ansökningsprocessen för att den ska fungera som en uppslagsbok. Vår avsikt är att du här ska hitta vägledning i de frågor som du för tillfället söker svar på.

1. Granskning

2. Komplettering

3. Kommunikation och remiss

4. Bedömning

4.1 Skyddsnivåer och möjlighet att följa miljökvalitetsnormer (MKN)

4.2 Generella förutsättningar

4.3 Anläggningens förutsättningar

4.4 Platsens förutsättningar

4.5 Vattenverksamhet

4.6 Strandskydd

4.7 Natura 2000

4.8 Andra skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken

4.9 Känsliga områden där formellt skydd saknas

4.10 Förorenade områden

4.11 Fornlämningar och kulturmiljöer

5. Beslut

Publicerad: 2022-10-06
Sidansvarig: Webbredaktion