Bedömning

Hitta på sidan

Bedömning av tillåtlighet och skyddsnivåer.

Bedömning av skyddsnivåer

En bedömning av vilka krav på försiktighetsmått som ska ställas i ett enskilt ärende bör utgå från normal eller hög skyddsnivå för hälso- respektive miljöskydd.

Bedömning av skyddsnivåer

Bedömning av tillåtlighet, generella förutsättningar

Här beskrivs hur bedömningen vid prövningen på olika sätt kan påverkas av beslut om att ansluta ett område till en kommunal avloppsanläggning, civilrättsliga förhållanden samt begränsad dricksvattentillgång

Bedömning av tillåtlighet, generella förutsättningar

Bedömning av tillåtlighet, anläggningens förutsättningar

Om hur uppgifterna i ansökan/anmälan kan bedömas för att avgöra om en anläggning klarar skyddsnivåerna för miljö- och hälsoskydd.

Bedömning av tillåtlighet, anläggningens förutsättningar

Bedömning av tillåtlighet, platsens förutsättningar

Vid bedömning av om platsen är lämplig för den ansökta anläggningen behöver många olika parametrar vägas in i bedömningen. Först finns de rent praktiska frågorna såsom möjligheten att drifta och serva anläggningen. Därefter ska skyddsavstånd till egen och omgivande grannfastigheter inklusive vägar och fastighetsgränser bedömas

Bedömning av tillåtlighet, platsens förutsättningar

Bedömning av tillåtlighet, vattenskydd, naturvård, fornlämningar med mera

Annan lagstiftning som miljöförvaltningen behöver ta hänsyn kopplat till tillåtlighet, vattenskydd, naturvård, fornlämningar med mera.

Publicerad: 2019-10-02
Sidansvarig: Webbredaktion