Inspelade presentationer

Hitta på sidan

Inspelade presentationer av HaV:s vägledning för prövning av små avloppsanläggningar.

Introduktion

Tillstånd och anmälan

Vad ska en ansökan/anmälan innehålla?

Kommunikation och remiss

Bedömning

Avlopp och grundvattennivå

Grundvattennivåer och skydd av dricksvattentäkt

Beslut

Publicerad: 2022-10-26
Uppdaterad: 2020-11-11
Sidansvarig: Webbredaktion