Vätterns fiskevårdsfond

Fondens främsta uppgift är att lämna bidrag till fiske- och miljövård, fisketillsyn, information samt biologiska och limnologiska undersökning i Vättern och i tillrinnande vattendrag.

Fonden strävar efter att ha en bred verksamhet och i första hand stödja angelägna projekt när andra finansieringsmöjligheter saknas eller är begränsade.

Mer information

Vätterns fiskevårdsfond

Miljömål

Publicerad: 2020-03-03
Sidansvarig: Webbredaktion