Hitta på sidan

Naturskyddsföreningens våtmarks-projekt

Naturskyddsföreningen har projektmedel för att bevara och iordningställa våtmarker.

Medlen kan enbart sökas av föreningens kretsar och länsförbund, men får gärna användas i samarbete med exempelvis kommuner eller andra föreningar.

Pengarna kan gärna användas som delfinansiering i projekt som får huvuddelen av pengarna från bland annat LONA, LOVA eller Landsbygdsprogrammet, och som har bevarande eller iordningställande av våtmarker som huvudsyfte.

I projekten kan följande ingå:

  • kunskapsuppbyggnad, inklusive ta fram planer och program
  • restaurering
  • förvaltning och skötsel
  • information och folkbildning.

Mer information

Naturskyddsföreningen

Miljömål

Publicerad: 2020-02-25
Uppdaterad: 2023-01-23
Sidansvarig: Webbredaktion