Hitta på sidan

Lokalt ledd utveckling genom Leader

Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att du som har idéer om den lokala utvecklingen kan föra fram dem, engagera dig och söka pengar till projekt.

Det handlar om att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar både på landsbygden och i staden. Tanken är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område.

Inom Leader samarbetar privat, ideell och offentlig sektor för att bidra till lokal utveckling. Människor från de tre sektorerna bildar en ideell förening. Styrelsen för föreningen kallas LAG (Local Action Group). LAG leder arbetet och de arbetar alltid inom ett geografiskt område som kallas leaderområde.

Målet är att skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig verksamhet, nya företag och fler jobb.

Sökande

Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som bidrar till att främja utvecklingen i ett leaderområde kan få stödet.

Villkor

Det finns två stöd man kan söka för lokalt ledd utveckling inom Leader:

  • stöd för att genomföra projekt.
  • stöd till samarbeten med andra leaderområden eller aktörer utanför ditt leaderområde.

För att kunna söka stöd måste projektidén passa in i den utvecklings­strategi som är godkänd för området. Kontakta därför ditt leaderkontor innan du söker stöd så hjälper de dig att se om din idé kan bidra till utveckling i ditt leaderområde enligt den strategi för utveckling som finns för området

Hur stort är bidraget?

Det beror på inom vilket område man söker stöd inom.

Mer information

Lokalt ledd utveckling - information hos Jordbruksverket

Miljömål

Publicerad: 2020-02-25
Uppdaterad: 2021-03-19
Sidansvarig: Webbredaktion