Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag Vattenkraft

Bygdeavgiftsmedel

Bygdeavgiftsmedel är en ersättning som vattenkraftsföretagen måste betala i samband med regleringen av de stora älvarna, för att minska eller gottgöra skador som regleringen orsakat.

Så söker du bidraget

Läs mer om länsstyrelsernas hantering av bidraget. Välj aktuell länsstyrelse och sök på fiske eller bygdeavgiftsmedel

Närmare bestämmelser om detta finns i miljöbalken (1998:808) samt lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (1998:812). Om det finns pengar över från den årliga bidragssumman efter att medel har avsatts för reglering av oförutsedda skador, kan de användas för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden. Miljödomstolarna beslutar i ärenden som gäller skadeersättning och länsstyrelserna om användningen i övrigt.

Vem kan söka?

Det är den bygd som berörs av vattenföretaget eller anläggningar för detta som kan söka bidrag. Medel för investeringar kan sökas av kommuner och ideella föreningar med verksamhet längs vattendrag och sjöar. Ansökan görs i normalfallet hos länsstyrelsen.

Exempel på insatser som man kan få bidrag för i vattenmiljön

Friluftslivsansordningar och andra fysiska investeringar.

Hur mycket kan man få i bidrag?

Stödsatserna är varierande.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag Vattenkraft