Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Remiss

Remiss om revidering av föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten samt föreskrifter (HVMFS 2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten

Havs- och vattenmyndigheten har reviderat de föreskrifter som reglerar hur ytvattenförekomster kartläggs och analyseras samt klassificeras och normsätts.

Den 14 maj 2019 presenterade vi förslag på två av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter: HVMFS 2013:19 om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten, samt föreskrifter HVMFS 2017:20 om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Remissvaren skulle vara inne senast den 30 augusti 2019.

 

Så gick samrådet till

Samrådet hölls nationellt, regionalt och med grannländer. Vi ordnade ett antal möten med olika grupper. Synpunkter togs emot skriftligt fram till och med den 30 augusti 2019.

Sammanställning av svar

I remissammanfattning och bemötandePDF kan du läsa en sammanställning av de svar som kom in under samrådet samt vårt beaktande av ett antal synpunkter som remissinstanserna särskilt lyft fram. I sammanställningen finns också en lista med vilka avgörande ändringar som slutligen gjorts i relation till förslagen i remissen.

Svar som kom in

Här hittar du de remiss-svar som kom in. Eftersom det kommit in flera förfrågningar om att få se remissvaren har Havs- och vattenmyndigheten valt att publicera svar från myndigheter, företag, branschorganisationer och intresseorganisationer. Privatpersoners svar publiceras inte. Svaren finns här:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Länsstyrelsen Dalarna 1.pdf 69.2 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Dalarna 2.pdf 81 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Dalarna 3.pdf 66.7 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Gotland 1.pdf 66.5 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Gotland 2.pdf 63.8 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Halland 1.pdf 73.4 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Halland 2.pdf 107.2 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Halland 3.pdf 99.8 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Jönköping 1.pdf 68.8 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Jönköping 2.pdf 77.5 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Jönköping 3.pdf 75.2 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Kalmar 1.pdf 66.6 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Kalmar 2.pdf 78.6 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Kalmar 3.pdf 97.5 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Kronoberg 1.pdf 69.1 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Kronoberg 2.pdf 76.6 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Kronoberg 3.pdf 74.9 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Skåne 1.pdf 74.3 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Skåne 2.pdf 143.6 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Skåne 3.pdf 78.2 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Stockholm 1.pdf 64.4 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Stockholm 2.pdf 69.8 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Stockholm 3.pdf 66.6 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Stockholm.pdf 115.8 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Uppsala 1.pdf 63.4 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Uppsala 2.pdf 80.7 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Uppsala 3.pdf 72.3 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Uppsala.pdf 110.1 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Värmland 1.pdf 424.8 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Värmland 2.pdf 76.8 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Västerbotten 1.pdf 72.6 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Västerbotten 2.pdf 76.7 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Västernorrland 1.pdf 68.7 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Västernorrland 2.pdf 149 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Västernorrland 3.pdf 104.8 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Västernorrland.pdf 168.3 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Västmanland 1.pdf 68.6 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Västmanland 2.pdf 146.3 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Västmanland 3.pdf 97.9 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Västra Götaland 1.pdf 70.1 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Västra Götaland 2.pdf 117.5 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Västra Götaland 3.pdf 77.6 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Östergötland 1.pdf 66.2 kB 2019-12-16 14.24
Länsstyrelsen Östergötland.pdf 289.7 kB 2019-12-16 14.24
Länstyrelsen Skåne.pdf 111.3 kB 2019-12-16 14.24
Vattenmyndigheten Bottenviken 1.pdf 68.6 kB 2019-12-16 14.24
Vattenmyndigheten Bottenviken 2.pdf 144.6 kB 2019-12-16 14.24
Vattenmyndigheten Bottenviken 3.pdf 99.2 kB 2019-12-16 14.24
Vattenmyndigheten Södra Östersjön 1.pdf 65.8 kB 2019-12-16 14.24
Vattenmyndigheten Södra Östersjön 2.pdf 144.3 kB 2019-12-16 14.24
Vattenmyndigheten Södra Östersjön 3.pdf 99.1 kB 2019-12-16 14.24
Vattenmyndigheten Södra Östersjön.pdf 140.2 kB 2019-12-16 14.24

Vem fick lämna synpunkter?

Alla som har velat har kunnat lämna synpunkter. Möten var också öppna för alla.

Möten under samrådet:

  • 15 maj – Stockholm
  • 20 maj – Nässjö
  • 21 maj – Örebro
  • 27 maj – Sundsvall
  • 28 maj – Umeå

Remissmaterial

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Remiss