Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Redskap Regler Ryggradslösa djur

Hummerfiske – regler för 2015/16

Fiske efter hummer är tillåtet från och med klockan 07.00 måndagen den 21 september 2015 till och med den 30 april 2016. Här hittar du information och regler inför årets hummerfiske.

Hummerpremiär

21 september, klockan 07.00 är det fiskepremiär för hummer 2015.

Redskapsförbud före hummerpremiären

Det är förbjudet att fiska med nät, ryssjor och tinor från och med den 15 september fram till hummerpremiären. Undantagna från bestämmelsen är sillgarn, makrillgarn och tinor för fångst av havskräfta på större djup än 30 meter.

Redskapsförbudet gäller inom kustvattenområdet i Skagerrak och Kattegatt från gränsen mot Norge till en linje längs latituden 57 12,65 N från kustvattenområdets gräns till norra udden av ön S. Horta utanför Klosterfjordens mynning (57 12,65 N, 12 06,72 O) och vidare till en punkt på fastlandet VSV Kjevik (Kevik) i position 57 12,90 N, 12 08,26 O.

Sumpningsförbud

Mellan 10 maj och fram till hummerpremiären varje år, får ingen hummer hållas i någon form av sumpningsanordning.

Tillåtna redskap

Vid fiske efter hummer får endast hummertina användas. Hummer som fångas i annat redskap ska genast återutsättas.

En hummertina ska ha minst två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 54 millimeter placerade i den nedre kanten av varje rums yttervägg.

Regler & Biologi

För närmare information om vad som gäller vid hummerfiske läs Länsstyrelsens folder om fiskregler och biologi.

Tillåtet antal redskap

Vid fritidsfiske efter hummer får högst 14 hummertinor användas per person. Den som bedriver fiske med stöd av fiskelicens får fiska med högst 50 hummertinor.

Utmärkning av redskap och sump

Redskap ska utmärkas med kula eller cylinder med färgen röd, orange, gul eller vit. En kula ska vara vara klotformad med en minsta diameter på 15 centimeter och en cylinder ska vara minst 20 centimeter lång med en minsta diameter på 6 centimeter. Man kan även använda sig av vakare, men den får inte vara röd eller grön.

Av märkningen ska det framgå vem som använder redskapet genom för- och efternamn samt adress eller telefonnummer, alternativt genom särskilt registreringsnummer som länsstyrelsen tillhandahåller. Den som bedriver fritidsfiske ska märka med stora bokstaven F.

När hummer hålls i sump ska sumpen vara märkt med användarens för- och efternamn samt adress eller telefonnummer alternativt genom särskilt registreringsnummer som länsstyrelsen tillhandahåller.

Om fisket sker med fiskelicens ska sumpen vara märkt med fartygets distriktsbeteckning. Här kan du läsa mer om utmärkning av fiskeredskap.

Minimimått

För hummer gäller minimimåttet 8 centimeter mätt från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant, mätt parallellt med mittlinjen (carapaxlängd). Om carapaxlängden på en hummer inte uppgår till 8 centimeter ska den genast släppas tillbaka i havet

Förbud mot fångst av rombärande hummer

Fiske efter hummer med yttre rom är förbjudet. Om en rombärande hummer fångas ska den genast släppas tillbaka i havet.

Att sälja och köpa fångst

Du som fritidsfiskar i havet får inte sälja din fångst. Det krävs en fiskelicens för att få sälja fisk. Läs mer om försäljningsförbudet här.

För dig som köper fiskeriprodukter i första handelsledet, så kallade förstahandsmottagare, finns särskilda regler. Här kan du läsa om vad som gäller för dig som köper fisk och skaldjur.

Rapportera in fångst på av amerikansk och sjuk hummer

Ring 010-478 40 53 eller 010-470 40 48 för att rapportera in fångst av amerikansk och sjuk hummer till Havsfiskelaboratoriet.

Amerikansk hummer bedöms som en främmande art som hotar den biologiska mångfalden. Därför uppmanar vi alla hummerfiskare att rapportera in fångst av amerikansk och sjuk hummer.

Fakta om hummer och hummerbestånden

Läs mer om hummern och hur bestånden mår.

Lagstiftning som rör fritidsfisket

Information om vilka författningar som reglerar fritidsfisket finns på sidan om lagstiftning som rör fritidsfisket.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Redskap Regler Ryggradslösa djur

Publicerad: 2013-12-04
Uppdaterad: 2015-09-17

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Joakim Jacobzon