Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Redskap Regler Ryggradslösa djur

Hummerfiske – regler för 2017

Nya regler för hummerfisket har införts under 2017. Detta för att beståndet ska få möjlighet att växa till sig. Här har vi samlat information och regler.

De nya reglerna i korthet

- Neddragning av antalet tillåtna redskap

- Förkortad fiskesäsong

- Höjt minimimått och krav på större flyktöppningar

- En fast period för redskapsförbudet innan hummerpremiären

- Läs föreskriften HVMFS 2017:12PDF

Premiär för hummerfisket 2017 var den 25 september kl 07.00, fritidsfiskare fick fiska fram till och med den sista november och yrkesfiskare fram till och med den sista december.

Hummertina enda tillåtna redskap

När du fiskar efter hummer får du bara använda hummertina. Får du hummer i något annat redskap ska du genast släppa tillbaka den i havet.

En hummertina ska ha minst två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 54 millimeter placerade i den nedre kanten av varje rums yttervägg. Från och med hummerfiskesäsongen 2018 ska öppningarna vara 60 millimeter.

Vid fritidsfiske efter hummer får sammanlagt högst 6 hummertinor användas samtidigt. Den som bedriver fiske med stöd av fiskelicens får fiska med högst 40 hummertinor.

Märk dina redskap och sump korrekt

Redskap ska utmärkas med kula eller cylinder med färgen röd, orange, gul eller vit. En kula ska vara vara klotformad med en minsta diameter på 15 centimeter och en cylinder ska vara minst 20 centimeter lång och ha en diameter på minst 6 centimeter. Man kan även använda sig av vakare, men den får inte vara röd eller grön.

Av märkningen ska det framgå vem som använder redskapet genom namn och adress eller namn och telefonnummer eller särskilt registreringsnummer som du får av länsstyrelsen. Du som bedriver fritidsfiske ska också märka med stora bokstaven F.

Även sumpen ska märkas med namn och nummer

När du håller hummer i sump så ska även sumpen vara märkt genom namn och adress eller namn och telefonnummer eller särskilt registreringsnummer som du får av länsstyrelsen.

Om fisket sker med fiskelicens ska du märka sumpen med fartygets distriktsbeteckning. Här kan du läsa mer om utmärkning av fiskeredskap.

Redskapsförbud i vissa områden före hummerpremiären

Från och med kl. 07.00 måndagen före första tillåtna dagen att fiska
hummer och fram till kl. 07.00 den första tillåtna dagen att fiska hummer, är det förbjudet att fiska med nät, ryssjor och tinor inom vissa områden.

Området för redskapsförbudet

Redskapsförbudet gäller inom kustvattenområdet i Skagerrak och Kattegatt, från gränsen mot Norge till en linje längs latituden 57 12,65 N från kustvattenområdets gräns till norra udden av ön S. Horta utanför Klosterfjordens mynning (57 12,65 N, 12 06,72 O) och vidare till en punkt på fastlandet VSV Kjevik (Kevik) i position 57 12,90 N, 12 08,26 O.

Förbudet gäller inte vissa redskap

Undantagna från redskapsförbudet är sillgarn, makrillgarn och hajgarn samt fiske med tinor efter havskräfta på större djup än 30 meter.

Sumpningsförbud

Du får inte hålla hummer i någon form av sumpningsanordning från den 10 maj och fram till hummerpremiären varje år.

Minimimåttet är nio centimeter

För hummer gäller minimimåttet 9 centimeter, mätt från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant, mätt parallellt med mittlinjen (så kallad carapaxlängd).

Om carapaxlängden på hummern inte uppgår till 9 centimeter ska den genast släppas tillbaka i havet.

Förbjudet att fånga hummer med rom

Du får inte fiska efter hummer med yttre rom. Om du fångar en rombärande hummer ska du genast släppa tillbaka den i havet.

Att sälja och köpa fångst

Du som fritidsfiskar i havet får inte sälja din fångst eftersom det krävs en fiskelicens för att få sälja fisk.

Läs mer om försäljningsförbudet för fritidsfiskare.

För dig som köper fiskeriprodukter i första handelsledet, så kallade förstahandsmottagare, finns särskilda regler.

Läs om vad som gäller för dig som köper fisk och skaldjur i första handelsled.

Utländska medborgare

Endast svenska medborgare eller den som är stadigvarande bosatt i Sverige får fiska hummer. Utländska medborgare får endast fiska med handredskap (stang). På Skatteverkets hemsida kan du läsa om kriteriet stadigvarande vistelse i Sverige.

Den amerikanska hummern saknar vita prickar, till skillnad mot europeisk hummer. Klicka för större bild.

Rapportera in fångster av amerikansk och sjuk hummer

Ring 010-478 40 53 eller 010-470 40 48 för att rapportera om du fångar exemplar av den amerikanska hummern eller hummer som är sjuk till Havsfiskelaboratoriet.

Undermålig hummer eller hona med yttre rom får tas efter kontakt.

Den amerikanska hummern bedöms som en främmande art som hotar den biologiska mångfalden. Därför uppmanar vi alla hummerfiskare att rapportera både om du fångat amerikansk och sjuk hummer.

Fakta om hummer och hummerbestånden

Läs mer om hummern och hur bestånden mår.

Lagstiftning som rör fritidsfisket

Information om vilka författningar som reglerar fritidsfisket finns på sidan om lagstiftning som rör fritidsfisket.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Redskap Regler Ryggradslösa djur

Publicerad: 2013-12-04
Uppdaterad: 2017-12-07

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen