Levande sjöar och vattendrag

Här hittar du de stöden och bidragen som bidrar till att nå miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag.

Bidrag
Bidrag Ansvarig
Anslag till friluftsliv Övriga organisationer
Avfall Sveriges utvecklingssatsning Övriga organisationer
Bidrag för information och kommunikation om allemansrätt Naturvårdsverket
Bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag Länsstyrelsen
Bidrag till kulturmiljövård Länsstyrelsen
Bidrag till lokala fiskevårdsprojekt Länsstyrelsen
Bygdeavgiftsmedel Länsstyrelsen
Båtretur Havs- och vattenmyndigheten
EKOenergy:s Environmental Fund Övriga organisationer
EU:s miljöprogram LIFE Naturvårdsverket
Fiskeavgiftsmedel Länsstyrelsen,
Havs- och vattenmyndigheten
Föreslå skydd av din egen skog (Nya Komet). Skogsstyrelsen
Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet Jordbruksverket
Hållbart fiske- investeringar ombord Länsstyrelsen
Hållbart fiske- Stöd för investeringar i hamnar och landningsplatser Länsstyrelsen
Ideella organisationer Naturvårdsverket
Insatser för anpassning till nya förutsättningar i klimat­­förändringarnas spår Tillväxtverket
Interregprogrammet Regionen
Jordbrukarstöd Länsstyrelsen
Lokalt ledd utveckling genom Leader Jordbruksverket
LONA - Lokala naturvårdssatsningen Länsstyrelsen
LOVA-bidrag Länsstyrelsen
Naturbonusen Övriga organisationer
Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås) Skogsstyrelsen
Naturskyddsföreningens miljöfond Övriga organisationer
Naturskyddsföreningens våtmarksprojekt Övriga organisationer
Nordiskt samarbete Övriga organisationer
Open rivers programme Övriga organisationer
Sportfiskarnas fiskevårdsfonder Övriga organisationer
Stöd för att skydda, bevara och återställa akvatisk mångfald Länsstyrelsen
Stöd för genomförande av havsmiljödirektivet Jordbruksverket
Stöd för insamling av förlorade fiskeredskap och akvatiskt skräp Jordbruksverket
Stöd för kompetensutveckling inom skogsbruket Skogsstyrelsen
Stöd för samarbete inom miljö Skogsstyrelsen
Stöd för skogens miljövärden Skogsstyrelsen
Stöd för återvätning av torvmark - återvätningsavtal Skogsstyrelsen
Stöd till innovation (EIP) Jordbruksverket
Svensk Vatten Utveckling (SVU) Övriga organisationer
Vattenkraftens miljöfond Övriga organisationer
Vätterns fiskevårdsfond Övriga organisationer
Åtgärder för värdefull natur Länsstyrelsen
Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) Länsstyrelsen
Publicerad: 2020-02-25
Sidansvarig: Webbredaktion