Hitta på sidan

Stöd för skogens miljövärden

Det ekonomiska stödet Skogens miljövärden förlängs med två år. Stödet blir möjligt för skogsägare att söka igen med start 1 april 2021.

Ansökan

Bidraget är en del av Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet har förlängts två år och blir möjligt för skogsägare att söka igen med start 1 april 2021.

Om bidraget

Villkor

  • planerad åtgärd ska avse skogsmark.
  • stöd för åtgärder på mark som är skyddad genom naturvårdsavtal, biotopskydd eller naturreservat eller som områden med motsvarande status är inte aktuellt.

Hur stort är bidraget

Fastställda ersättningsbelopp för åtgärder som förbättrar skogsekosystemens återhämtningsförmåga.

Exempel på åtgärder

  • naturvårdsbränning
  • gallra fram ädellöv eller lövrik skog
  • rensa kulturmiljöer
  • skapa våtmark i skog
  • sköta natur- och kulturmiljöer
  • röja och rensa stenmurar

Mer information

Finns hos Skogsstyrelsen - Skogens miljövärden

Miljömål

Publicerad: 2020-02-25
Uppdaterad: 2021-03-19
Sidansvarig: Webbredaktion