Fiske efter krabba/krabbtaska

Redskap, minimimått och fiskemetoder för fiske efter krabba.

Krabba. Illustration.

Illustration: Lennart Molin.

Krabba fiskas huvudsakligen med tinor och garn men får inte fångas vid dykning.

En krabbtina som används på grundare vatten än 30 meter, ska ha minst en cirkulär flyktöppning med en minsta diameter om 75 millimeter placerad i den nedre kanten av varje rums yttervägg, för att humrar ska kunna ta sig ur redskapen. Som privatperson som utövar fritidsfiske efter krabba får du använda högst sex tinor.

Fredningstid

I svenska vatten är det tillåtet att fiska krabba året om. Det finns dock ett redskapsförbud veckan innan hummerpremiären, då det är förbjudet att fiska med nät, ryssjor och tinor inom följande kustvattenområde i Skagerrak och Kattegatt:

Från gränsen mot Norge till en linje längs latituden 57 12,65 N samt från kustvattenområdets gräns till norra udden av ön S. Horta utanför Klosterfjordens mynning, i position 57 12,65 N, 12 06,72 O,
och vidare till en punkt på fastlandet VSV Kjevik (Kevik) i position 57 12,90 N, 12 08,26 O.

Fakta om krabba och krabbestånden

Läs mer om krabbtaska och hur bestånden mår.

Sök fiskeregler via karta

svenskafiskeregler.se kan du söka efter fiskeregler via karta. Här kan du också hitta regler för olika redskap för just det område där du ska fiska.

Lagstiftning som rör fritidsfisket

Information om vilka författningar som reglerar fritidsfisket finns på sidan om lagstiftning som rör fritidsfisket.

Publicerad: 2015-08-07
Sidansvarig: Webbredaktion