Krabba - Minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Hitta på sidan

Redskap, minimimått och redskapsbegränsningar för fiske efter krabba/krabbtaska.

Redskap

Krabba fiskas huvudsakligen med tinor och garn men får inte fångas vid dykning.

En krabbtina som används på grundare vatten än 30 meter, ska ha minst en cirkulär flyktöppning med en minsta diameter om 75 millimeter placerad i den nedre kanten av varje rums yttervägg, för att humrar ska kunna ta sig ur redskapen.

Antalet tinor är obegränsat för yrkesfiskare men begränsat till sex per fritidsfiskare och sammanlagt 180 meter nät får användas av fritidsfiskare.

Fredningstid

I svenska vatten är det tillåtet att fiska krabba året om. Det finns dock ett redskapsförbud veckan innan hummerpremiären, då det är förbjudet att fiska med nät, ryssjor och tinor inom följande kustvattenområde i Skagerrak och Kattegatt:

Från gränsen mot Norge till en linje längs latituden 57 12,65 N samt från kustvattenområdets gräns till norra udden av ön S. Horta utanför Klosterfjordens mynning, i position 57 12,65 N, 12 06,72 O, och vidare till en punkt på fastlandet VSV Kjevik (Kevik) i position 57 12,90 N, 12 08,26 O.

Fakta om krabba och krabbestånden

Läs mer om krabbtaska och hur bestånden mår.

Sök fiskeregler via karta

svenskafiskeregler.se kan du söka fiskeregler via karta.

Här kan du också hitta information om fredningsområden och regler för olika redskap för just det område där du ska fiska.

Märkning och utmärkning av fiskeredskap

Alla i havet utestående fiskeredskap skall vara märkta. Här kan du läsa mer om märkning och utmärkning av fiskeredskap.

Rapportera förlorade eller upphittade fiskeredskap

Om du hittar övergivna fiskeredskap eller har förlorat fiskeredskap kan du rapportera det på sidan GhostGuard.

I GhostGuard kan du skriva in redskapets koordinater. Du kan också se var förlorade fiskeredskap har hittats. Det underlättar vid städinsatser som exempelvis draggning.

Att sälja och köpa fångst

Du som fritidsfiskar i havet får inte sälja din fångst eftersom det krävs en fiskelicens för att få sälja fisk.

Läs mer om försäljningsförbudet för fritidsfiskare.

För dig som köper fiskeriprodukter i första handelsledet, så kallade förstahandsmottagare, finns särskilda regler.

Läs om vad som gäller för dig som köper fisk och skaldjur i första handelsled.

Lagstiftning

Information om vilka författningar som reglerar fritidsfisket finns på sidan om lagstiftning som rör fritidsfisket.

Information om vilka författningar som reglerar yrkesfisket finns på sidan om lagstiftning som rör yrkesfisket.

Publicerad: 2015-08-07
Uppdaterad: 2021-02-16
Sidansvarig: Webbredaktion