Havsplaneringsnyheter

 • Informationsmöten om förslagen till ändrade havsplaner Mellan den 16 maj och den 30 augusti kommer Förslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet med tillhörande konsekvensbeskrivningar ut på granskning. I samband med detta bjuder Havs- och vattenmyndigheten in olika aktörer till en serie informationsmöten om förslaget. Läs mer
 • HaV deltog i partnermöte med Norsaic I februari 2024 arrangerades årets första partnermöte i det nystartade interreg-projektet NORSAIC, den här gången i Delft i Nederländerna. Läs mer
 • Nytt underlag lyfter fram kulturmiljöer Vilka marina kulturhistoriska värden kan påverkas av storskalig havsbaserad vindkraft? Ett nytt planeringsunderlag, som tagits fram av kustlänsstyrelserna, visar på kulturhistoriska miljöer som kräver särskild hänsyn när havsplanerna uppdateras. Läs mer
 • Esbosamråd om ändrade havsplaner Mellan november 2023 och februari 2024 pågår Esbosamråd med berörda grannländer om förslag till ändrade havsplaner. Läs mer
 • Ny forskning om havsbaserad vindkraft på gång Hur kan havsbaserad vindkraft samexistera med människa och miljö på ett hållbart sätt? Sex nya forskningsprojekt ska ge svar. HaV och Naturvårdsverket finansierar via Miljöforskningsanslaget. Läs mer
 • Senaste nytt om havs- och kustplanering från länsstyrelserna Samrådsmöten om förslag till ändrade havsplaner, förenklade tillståndsprocesser och pågående beredningar av stora vindkraftsparker är några av de ämnen som tas upp i de samordnande länsstyrelsernas senaste nyhetsbrev om havs- och kustplanering. Läs mer
 • Samexistensrapport tillgänglig på engelska Hur kan havsbaserad vindkraft samsas med andra intressen och verksamheter i havet? Nu finns en engelsk översättning av den kunskapssammanställning om samexistens som under våren togs fram av Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Energimyndigheten. Läs mer
 • Samrådsmöten om förslag till ändrade havsplaner I höst, mellan 14 september och 15 december, kommer förslag till ändrade havsplaner ut på samråd. I samband med detta bjuder Havs- och vattenmyndigheten (HaV) in olika aktörer till en serie informationsträffar om förslagen. Läs mer
 • Stödjer forskning om samexistens med havsbaserad vindkraft HaV och Naturvårdsverket vill stödja forskning som ökar kunskapen inom området havsbaserad vindkraft i samexistens med människa och miljö. Sista ansökningsdag är 14 september 2023. Läs mer
 • Nytt steg i arbetet med att ta fram ändrade havsplaner Nu redovisas det uppdrag som utgör steg ett i arbetet med att uppdatera havsplanerna med fler områden för energiutvinning. Under steg två, som är planeringsprocessen, fortsätter HaV med avvägningar mellan olika intressen utifrån en helhetssyn på havet.
  Läs mer
 • Så kan olika intressen samexistera i havet Hur kan havsbaserad vindkraft samsas med andra intressen och verksamheter i havet? Som ett led i arbetet med att uppdatera havsplanerna med fler energiområden, har HaV tillsammans med Energimyndigheten tagit fram en kunskapssammanställning om samexistens. Läs mer
 • Informationsträffar om arbetet med förslag till nya havsplaner Vilka nya områden kan bli aktuella att peka ut för energiutvinning i kommande havsplaner och vad händer i nästa steg i havsplaneprocessen? Energimyndigheten tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten bjuder in kommuner, berörda branscher och intresseorganisationer till digitala informationsträffar i april. Läs mer
 • Regeringen fattar beslut om Sveriges första havsplaner Hur bör havet användas på bästa sätt? Svaret finns i de havsplaner som regeringen nu fattat beslut om. Havsplanerna har tagits fram av HaV i tät samverkan med över 150 organisationer – allt från länsstyrelser och kommuner till lokala föreningar. Läs mer
 • eMSP – ett nytt havsplaneringsprojekt startas Den 4 augusti 2021 godkändes projektet “Emerging ecosystem-based Maritime Spatial Planning topics in North and Baltic Seas Region” som förkortas “eMSP NBSR” av EU-kommissionen.
  Läs mer
 • Utvärdering av havsplaneringen Nu utvärderar vi Sveriges havsplaneringsprocess. Därför får ett stort urval deltagare snart en enkät med frågor om vad de tyckte och om hur processen kan förbättras. Läs mer
 • Havsplaner från Tyskland, Danmark och Polen för synpunkter I april har tre av Sveriges grannländer sina förslag till havsplaner på samråd. Då kan alla lämna synpunkter på förslagen till havsplaner och de miljökonsekvenser de kan ge. Läs mer
 • Förberedelser, nya verktyg och översiktsplaner i länsstyrelsernas nyhetsbrev april 2020 Senaste nytt om planering av kust och hav från de tre samordnande länsstyrelserna. Läs mer
 • Förslag till Sveriges första havsplaner till regeringen Den 17 december lämnade Havs- och vattenmyndigheten förslag till havsplaner till regeringen. När regeringen har beslutat havsplanerna kommer planerna att vägleda myndigheter, kommuner och domstolar om hur havet bäst kan användas på olika platser. Även företag får vägledning av planerna. Läs mer
 • Havsplanerare från hela världen möts i Riga Den 19-21 november är det dags för Maritime Spatial Planning Forum, MSP forum. Det är också avslutningskonferens för samarbetet Pan Baltic Scope som HaV har lett. Forumet är ett samarbete mellan FN, EU, Vasab och Pan Baltic Scope. Läs mer
 • Havsplaner, klimat och näringsliv i länsstyrelsernas nyhetsbrev november 2019 Senaste nytt om planering av kust och hav från de tre samordnande länsstyrelserna. Läs mer
 • Nya riksintressen för fiske påverkar havsplaner
  Tidigare i år var förslag till nya eller ändrade riksintresseområden för yrkesfiske på remiss. På Havs- och vattenmyndigheten pågår ett intensivt arbete med att ta hand om de synpunkter som kommit in och bearbeta riksintresse yrkesfiske. Översynen av riksintresset påverkar även havsplanerna. Läs mer
 • Kickstart och svar i länsstyrelsernas nyhetsbrev maj 2019 Senaste nytt om planering av kust och hav från de tre samordnande länsstyrelserna. Läs mer
 • 9 dagar kvar – sista chansen granska havsplaner Granskningen av havsplanerna närmar sig sitt slut. Sista dag att svara är fredag den 14 juni. Läs mer
 • Hållbarhetsbeskrivning havsplaner och natur-PM på webben Nu finns två stöd-dokument för havsplaneringen på webben, nämligen Hållbarhetsbeskrivning av förslag till havsplaner och Natur i havsplaneringen. Läs mer
 • HaV:s förslag till havsplaner på granskning i tre månader: ”Möjlighet för alla att kommentera” I december ska Havs- och vattenmyndigheten, HaV, överlämna slutliga förslag till tre nationella havsplaner till regeringen. Nu får alla som vill möjlighet att komma med synpunkter på HaV:s förslag. Läs mer
 • Havsplanerare möts i Bottenviken Den 26-27 mars håller Havs- och vattenmyndigheten ett möte som ska förbättra det internationella samarbetet inom kustnära havsplanering. Syftet är att det ska bli bättre havsplaner för alla och öka kunskapen om problem och behov när det gäller gränsöverskridande blå tillväxt. På mötet närvarar havsplanerare från Sverige, Finland och Åland, både på lokal, regional och nationell nivå. Läs mer
 • Den 14 mars startar granskning av förslag till havsplaner Om fem veckor publicerar Havs- och vattenmyndigheten ett reviderat förslag till havsplaner. Ni kan granska förslaget från 14 mars till 14 juni. Läs mer
 • Nyhetsbrev från länsstyrelserna Senaste nytt om havs- och kustplanering från de samordnande länsstyrelserna, om bland annat samrådet, planeringskatalogen och nyttan med Kompis-projekt. Läs mer
 • Samrådet i siffror Samrådet om havsplaner är avslutat i Sverige. Över 160 aktörer har yttrat sig – branscher, myndigheter, ideella organisationer. Natur, energi och attraktiva livsmiljöer är de tre teman som fått mest kommentarer. Mest motstående syn finns kvar på vindkraft respektive naturvård. Läs mer
 • Tack för att ni deltog i samrådet! Stort tack till alla som deltog i samrådet om havsplaner för Sverige. Vi på Havs- och vattenmyndigheten värdesätter den tid ni lagt ner på detta. Läs mer
 • Nyhetsbrev från länsstyrelserna juni 2018 Senaste nytt om havs- och kustplanering från de tre samordnande länsstyrelserna. Läs mer
 • Röster från samråd med sjöfartsbranchen Den 27 april hade HaV samråd om kommande havsplaner med representanter från sjöfartssektorn. Här kan du läsa vad några av deltagarna tyckte och tänkte om mötet. Läs mer
 • Information om hantering av personuppgifter Vi vill informera dig om en ny EU-förordning om behandling av personuppgifter (dataskyddsförordningen, GDPR) som kommer att gälla från och med den 25 maj. Läs mer
 • Kartor över ekologiska värden och belastningar i havet Nationellt täckande kartor över ekologiska värden och belastningar i havet. Låter det intressant? Nu finns det. Läs mer
 • Nyhetsbrev från länsstyrelserna februari 2018 Senaste nytt från från de tre samordnande länsstyrelserna om havs- och kustplanering. Läs mer
 • Tyck till om förslag till havsplaner för Sverige Hur ska vi använda vårt hav, vilka utmaningar kan havet lösa? Nu kan du tycka till om våra förslag till statliga havsplaner för Sverige. Läs mer
Publicerad: 2011-06-16
Uppdaterad: 2013-05-24
Sidansvarig: Webbredaktion