Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Vem beslutar om EU:s förteckning över invasiva främmande arter?

Det är EU:s medlemsstater som beslutar om arterna på förteckningen. Beslut tas med kvalificerad majoritet.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut