Åtgärdsprogram för flodkräfta

Detta är ett reviderat åtgärdsprogram för den svenska flodkräftan (Astacus astacus). Havs- och vattenmyndigheten beslutade den 20 mars 2017 (Dnr 3177-2016) om att förlänga Åtgärdsprogrammet för flodkräfta med en reviderad åtgärdstabell. Programmet är därmed giltigt under perioden 2017-2022.

Det långsiktiga målet är att säkra flodkräftans långsiktiga överlevnad och ett uthålligt fiske på flodkräftor i Sverige. Visionen är att våra barnbarn ska kunna fiska flodkräftor i sjöar och vattendrag.

Publicerad: 2009-08-01
Uppdaterad: 2020-05-14
Sidansvarig: Webbredaktion