Åtgärdsprogram för flytsvalting

Åtgärdsprogrammet för bevarande av flytsvalting (Luronium natans) är vägledande för berörda myndigheters och andra aktörers samordnade insatser för artens bevarande under åren 2010–2013. Därefter ska vidtagna åtgärder följas upp, resultatet utvärderas och programmet omprövas.

Flytsvalting är en europeisk art med tyngdpunkten av utbredningen i
Frankrike, Belgien, Holland och nordvästra Tyskland. I Norden finns flytsvalting i Danmark (Jyllands västkust), i Sverige (sydvästra Götaland) samt i Norge (Oslo-trakten). I Sverige förekommer flytsvalting i tre landskap: Skåne, Halland och Småland.

Kostnaderna för de föreslagna åtgärderna under perioden 2010–2013 uppgår till 77 000 SEK.

Publicerad: 2016-10-01
Sidansvarig: Webbredaktion