Åtgärdsprogram för bevarande av tjockskalig målarmussla

Åtgärdsprogrammet syftar till att förbättra förutsättningarna för den tjockskaliga målarmusslans framtida överlevnad i landet.

Åtgärdsprogrammet är vägledande för berörda myndigheters och andra aktörers samordnade insatser för artens bevarande under åren 2006-2009. Därefter skall vidtagna åtgärder följas upp, resultatet utvärderas och programmet omprövas.

Publicerad: 2006-12-01
Sidansvarig: Webbredaktion