Åtgärdsprogram för jämtlandsmaskros

Programmet omfattar åtgärder för att bevara arten på de kvarvarande lokalerna och förbättra dess livsbetingelser huvudsakligen längs vattendrag och på traditionellt hävdade ängs- och betesmarker.

De åtgärder som förutsätts finansieras med Naturvårdsverkets och Havs och vattenmyndighetens medel för genomförande av åtgärdsprogram för
hotade arter beräknas totalt uppgå till 657 000 kr under programmets giltighetsperiod 2015–2019.

Publicerad: 2015-02-01
Sidansvarig: Webbredaktion