Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om hantering av signalkräfta (HVMFS 2019:21)

Registret senast uppdaterat 2020-07-01

Bemyndigande:

2 kap. 7 och 18 a §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen samt 39 § 2 förordningen (2018:1939) om invasiva främmande arter.

Ikraftträdande:

2020-01-01

Ändringsversioner
Ändringar2

HVMFS 2020:16 Pdf, 12.2 kB.

Ändr. 10 och 11 §§

Bemyndigande: 39 § 2 förordningen (2018:1939) om invasiva främmande arter.

Ikraftträdande 1 juli 2020

1

HVMFS 2020:14 Pdf, 215.7 kB.

Ändr. 12 § och bilaga 1, ny bilaga 2

Bemyndigande: 39 § 2 förordningen (2018:1939) om invasiva främmande arter.

Ikraftträdande: 1 juli 2020HVMFS 2019:21 Pdf, 205.7 kB.

Ursprunglig utgåva

Bemyndigande: 2 kap. 7 och 18 a §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen samt 39 § 2 förordningen (2018:1939) om invasiva främmande arter.

Ikraftträdande: 10 december 2019


Publicerad: 2019-12-19
Uppdaterad: 2020-07-01
Sidansvarig: Webbredaktion