Nästa Generation Vatteninformation

Hitta på sidan

Målet med programmet Nästa generation vatteninformation är att påbörja arbetet med att skapa förutsättningarna för att tillgängliggöra en helhetsbild av vattenmiljön i svensk havs- och vattenförvaltning. Programmet startade formellt 2021 och pågår till och med 2023.

Se filmen om Nästa generation vatteninformation.

Hantering av information och data

Vatteninformation och data finns idag distribuerat (lagring och presentation) över flera system hos flera myndigheter i Sverige. Det är tidskrävande att skapa en helhetsbild av vattenmiljön i svensk havs- och vattenförvaltning. I dagsläget är det svårt att integrera och presentera information från olika källor eftersom det saknas såväl internt på HaV som nationellt en gemensam struktur för hur data och information ska hanteras.

Vår vision

HaV har en vision - All vatteninformation i svensk havs- och vattenförvaltning ska vara tillgänglig på sådant sätt att den kan nyttjas av så många som möjligt samt bidra till nya sätt att kombinera, analysera och visualisera information från olika källor. Informationen ska vara enkel att hitta och lätt att förstå så att kloka beslut kan fattas för att göra skillnad för miljön och samhället.

Målet med program NGV

Målet med programmet Nästa generation vatteninformation är att påbörja arbetet med att skapa förutsättningarna för att tillgängliggöra en helhetsbild av vattenmiljön i svensk havs- och vattenförvaltning – en digital tvilling.

Med effektivare informationsutbyte i kombination med nya sätt att kombinera, analysera och presenta information från olika källor skapar vi också förutsättningarna för att nå miljömålen samt verka i samtliga tre dimensioner av Sveriges genomförande av Agenda 2030.

Programstruktur

Programmets organisation och styrning förändrades något i början på året då programledarskapet omformades till att ligga hos en person. Samtliga avdelningschefer sitter med i programstyrgruppen och fattar beslut.

Till sin hjälp har programledare och programstyrgrupp en beredningsgrupp med berörda avdelningars verksamhetsutvecklare och digitaliseringsledare. Olika enhetschefer får ett operativt projektägarskap för de projekt som pågår.

Kontakt

Annika Kjellin
Konsult
Programledare
Skicka e-post till Annika

Publicerad: 2021-03-29
Uppdaterad: 2022-09-09
Sidansvarig: Webbredaktion