Nästa Generation Vatteninformation

Hitta på sidan

Målet med programmet Nästa generation vatteninformation är att skapa förutsättningarna för, samt realisera delar av helhetsbilden av vattenmiljön i svensk havs- och vattenförvaltning.

Omslagsbild för YouTube-video

Se filmen om Nästa generation vatteninformation.

Vatteninformation och data finns idag distribuerat (lagring och presentation) över flera system hos flera myndigheter i Sverige. Det är tidskrävande att skapa en helhetsbild av vattenmiljön i svensk havs- och vattenförvaltning. I dagsläget är det svårt att integrera och presentera information från olika källor eftersom det saknas såväl internt på HaV som nationellt en gemensam struktur för hur data och information ska hanteras.

Målet med programmet Nästa generation vatteninformation är att skapa förutsättningarna för, samt realisera delar av helhetsbilden av vattenmiljön i svensk havs- och vattenförvaltning.

Med effektivare informationsutbyte i kombination med nya sätt att kombinera, analysera och presenta information från olika källor skapar vi också förutsättningarna för att nå miljömålen samt verka i samtliga tre dimensioner av Sveriges genomförande av Agenda 2030.

Programmål

  • Digital tvilling av vattenmiljö
  • Nationell tjänsteplattform för utbyte av vatteninformation
  • AKVA- En målgruppsanpassad gemensam digital ingång för att kombinera, analysera och visualisera information
  • Innovation för vattenmiljön

  Programstruktur

  Förutsättningskapande som stödjer myndighetens framtida informationsarkitektur

  • Att ta fram ett regelverk för informationsutbyte
  • Att ta fram teknisk implementation inklusive integration för informationsutbyte
  • Att ta fram teknisk implementation för kombination, analys och visualisering av vatteninformation
  • Att ta fram en realiseringsprocess, inklusive kvalificeringsregler, för att hantera befintliga och kommande informationsmängder.

  Nyttorealiserande som stödjer svensk havs- och vattenförvaltning

  • Att beskriva arbetsprocesser och informationsflöden
  • Att realisera den digitala tvillingen för vattenmiljö
  • Att realisera e-tjänster för att synlig- och tillgängliggöra vatteninformation
  • Att realisera e-tjänster för att kombinera, analysera och visualisera vatteninformation

  Innovation som bidrar till nytänkande för svensk havs- och vattenförvaltning

  • Att skapa förutsättningar för nya digitala tjänster, till exempel medborgarforskning.
  Publicerad: 2021-03-29
  Sidansvarig: Webbredaktion