Hitta på sidan

Kartläggning av rekreationsvärden
kopplade till vattenförekomster

Havs- och vattenmyndigheten har finansierat en rapport som undersöker om rekreationsdata kan kopplas till vattenförekomster.

Rekreation och friluftsliv är ofta tätt sammankopplat med havet, sjön eller vattendraget. Havs- och vattenmyndigheten har finansierat en rapport som undersöker om rekreationsdata kan kopplas till vattenförekomster. Rekreationsvärden skulle då kunna bättre vägas in i förvaltningen av våra gemensamma vatten.

Sammanfattning

Denna rapport redovisar resultaten av ett förberedande arbete som genomförts på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten för att kartlägga rekreationsvärden kopplade till vatten. Arbetet ligger till grund för att kunna avgöra om det finns ett värde att skapa en databas med information om värdet av rekreation för respektive vatten. Rapporten
diskuterar frågor om metod för att kunna kartlägga, sammanställa och visualisera rekreationsvärdena samt beskriver tillgängliga data för detta. Tidigare studier har ofta antingen fokuserat på nationella uppskattningar och genomsnitt eller också har fokus legat på ett specifikt besöksmål eller område. Denna studie skiftar fokus och undersöker tillgången på geografiskt uppdelade data med nationell täckning.

Publicerad: 2019-06-28
Sidansvarig: Webbredaktion