Exempel på ekosystemtjänster

Exempel på ekosystemtjänster är livsmedel såsom fisk, livsmiljöer för växter och djur, vattenrenande tjänster, såsom rening av gödningsämnen och miljögifter.

Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster, direkta eller indirekta, från naturens ekosystem som bidrar till vårt välbefinnande och vår välfärd.

  • Ekosystemtjänster i sig är inget nytt, utan en del av naturen som människan länge känt till och uppmärksammat, utan att direkt använda begreppet ekosystemtjänster. Nytt är att använda begreppet för att systematisera och genomföra analyser och bedöma positiv och negativ påverkan på ekosystemens/naturens värden för hänsyn i förvaltning, beslut och planering.
  • Begreppet är ett sätt att synliggöra och systematisera olika värden från naturens ekosystem och på så sätt underlätta hänsynstagande och ett långsiktigt hållbart nyttjande av våra ekosystem.

Exempel på ekosystemtjänster är livsmedel såsom fisk, livsmiljöer för växter och djur, vattenrenande tjänster, såsom rening av gödningsämnen och miljögifter. Andra tjänster kan till exempelvis vara platser för naturupplevelser och rekreation. För fler exempel, se figurer nedan.

Exempel på ekosystemtjänster i havet och i sötvatten. Illustrationerna är fria att använda i kommunikation om biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Publicerad: 2023-10-10
Sidansvarig: Webbredaktion