Ekosystemtjänster från svenska sjöar och vattendrag

En stor del av vårt välstånd vilar på de tjänster som naturen ger oss kostnadsfritt. Kan vi även i framtiden förutsätta att våra vatten tillhandahåller oss råmaterial, livsmedel, skydd och härliga bad? I denna rapport identifieras vilka ekosystemtjänster som levereras av våra sjöar och vattendrag, samt en bedömning av tillståndet på tjänsterna.

Omslag till rapport.

Om rapporten

Rapporten ger en överblick över ekosystemtjänster i svenska sötvatten och en övergripande bedömning av dessa. Den visar på de kunskapsluckor som finns kring bedömning av olika ekosystemstjänsters
status. Det behövs mer arbete för att ta fram bra sätt att undersöka ekosystemtjänsterna på. Det behövs också kartläggning och utvärdering av vad som påverkar ekosystemen och hur påverkan ser ut. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna förvalta ekosystemen på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Publicerad: 2017-05-16
Sidansvarig: Webbredaktion