Hitta på sidan

Illustrationer av ekosystemtjänster

Illustrationerna nedan visar exempel på ekosystemtjänster i våra hav och sötvatten.

Illustrationerna får användas fritt i kommunikation om biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Uppge alltid namn på upphovsman och källa vid användning.

Ekosystemtjänster i havet, liggande

Illustrationen ger en bild över några olika ekosystemtjänster i havet.

Högupplöst version: ekosystemtjanster-i-havet-liggande-miljodepartamentet-hires.jpg

Ekosystemtjänster i havet, stående

Illustrationen ger en bild över några olika ekosystemtjänster i havet.

Högupplöst version: ekosystemtjanster-i-havet-staende-miljodepartamentet-hires.jpg

Ekosystemtjänster i sötvatten

Illustrationen ger en bild över några olika ekosystemtjänster i sötvatten.

Högupplöst version: ekosystemtjanster-i-sotvatten-hires.jpg

Flödesutjämning och vattenmagasinering

Bilden ur illustrationen Ekosystemtjänster i sötvatten visar flödesutjämning och vattenmagasinering. Dessa två egenskaper hos våtmarker, sjöar och vattendrag bidrar bland annat till att minska risken för översvämningar.

Högupplöst version: ekosystemtjanster-i-sotvatten-flodesutjamning-hires.jpg

Forskning och utbildning

Bilden ur illustrationen Ekosystemtjänster i sötvatten visar forskning och utbildning som bidrar till att utveckla vår förståelse för naturen och ger oss viktig kunskap för en hållbar utveckling.

Högupplöst version: ekosystemtjanster-i-sotvatten-forskning-utbildning-hires.jpg

Livsmedel

Bilden ur illustrationen Ekosystemtjänster i sötvatten visar livsmedel såsom fisk, skaldjur och dricksvatten.

Högupplöst version: ekosystemtjanster-i-sotvatten-livsmedel-hires.jpg

Livsmiljö

Bilden ur illustrationen Ekosystemtjänster i sötvatten visar livsmiljö. Den varierande miljön som uppstår där land och vatten möts skapar gynnsamma livsmiljöer för många arter och bidrar till hög biologisk mångfald.

Högupplöst version: ekosystemtjanster-i-sotvatten-livsmiljo-hires.jpg

Naturupplevelser

Bilden ur illustrationen Ekosystemtjänster i sötvatten visar naturupplevelser i form av exempelvis fiske och bad bidrar till livskvalitet, folkhälsa och turism.

Högupplöst version: ekosystemtjanster-i-sotvatten-naturupplevelser-hires.jpg

Primärproduktion

Bilden ur illustrationen Ekosystemtjänster i sötvatten visar primärproduktion. Primärproduktion i form av alger och andra vattenväxter är föda för växtätare och tillför energi via fotosyntesen. De är ofta mikroskopiskt små men utgör grunden för sötvattnens hela ekosystem.

Högupplöst version: ekosystemtjanster-i-sotvatten-primarproduktion-hires.jpg

Vattenrening

Bilden ur illustrationen Ekosystemtjänster i sötvatten visar vattenrening. Sjöar, vattendrag och våtmarker har en naturligt renande effekt på vattnet. Växtligheten i området närmast vattnet hjälper också till att filtrera och rena.

Högupplöst version: ekosystemtjanster-i-sotvatten-vattenrening-hires.jpg

Publicerad: 2014-10-20
Sidansvarig: Webbredaktion