Hitta på sidan

Ekosystemtjänster i havsförvaltningen

I vårt arbete med havsmiljön är bevarande och hållbart nyttjande av ekosystemtjänster en grundläggande utgångspunkt. Två viktiga arbetsområden är implementeringen av havsmiljödirektivet och arbetet med havsplanering.

Havsmiljödirektivet

  • Arbetet med havsmiljödirektivet och dess åtgärdsprogram har starka kopplingar till ekosystemtjänster. Havsmiljödirektivet anger att medlemsländerna ska definiera och bedöma miljöstatusen i sina marina vatten, vidta åtgärder för att nå god miljöstatus, samt följa upp det åtgärdsarbete som sker.
  • I enlighet med direktivet så görs också vart sjätte år en ekonomisk och social analys av nyttjandet av haven samt en bedömning av kostnaden för fortsatt miljöförsämring. Havs- och vattenmyndigheten har i arbetet med den samhällsekonomiska analysen valt att arbeta utifrån ekosystemtjänster. Den här utgångspunkten är också relevant för arbetet med åtgärdsprogrammet för havsmiljödirektivet.

Havsplanering

I arbetet med den svenska havsplaneringen kommer Havs- och vattenmyndigheten att tillämpa ekosystemansatsen genom anpassning av planeringsprocessens huvuddrag liksom genom arbetet med miljöbedömning och hållbarhetsbedömning.

Både hållbarhetsbedömningarna och miljöbedömningarna innehåller ekosystemtjänstperspektiv i analysen av havsplanernas konsekvenser.

Läs mer

Publicerad: 2014-06-30
Sidansvarig: Webbredaktion