God havsmiljö 2020: Marin strategi för Nordsjön och Östersjön – Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön anger vilka åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna för havet ska kunna följas för att god havsmiljö ska uppnås på sikt. Ett uppdaterat åtgärdsprogram beslutades 2021

Sammanfattning

Vi har tagit fram ett åtgärdsprogram för havsmiljön för Nordsjön och Östersjön. Åtgärdsprogrammet har tagits fram enligt havsmiljöförordningen,  som är det svenska genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv.

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön anger vilka åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna för havet ska kunna följas för att god havsmiljö ska uppnås på sikt. Det  kompletterar pågående arbete och vattenförvaltningens åtgärdsprogram.    

Havs- och vattenmyndigheten beslutade om ett uppdaterat åtgärdsprogram 2021, du hittar det uppdaterade åtgärdsprogrammet här.

Vi föreslår 32 olika åtgärder  

Åtgärdsprogrammet följer bestämmelserna i 5 kap. miljöbalken och riktas till myndigheter och  kommuner. För varje åtgärd finns en ansvarig myndighet som behöver genomföra  åtgärden och ofta medverkar flera myndigheter.

De flesta åtgärder är av styrmedelstyp som till exempel vägledningar, utredningar, information och bidrag. Dessa leder direkt eller indirekt till att de fysiska åtgärderna genomförs.  

Vi har tagit fram 32 olika åtgärder inom områdena  

  • främmande arter  
  • fiskar och skaldjur som påverkas av fiske  
  • övergödning  
  • bestående förändringar av hydrografiska villkor  
  • farliga ämnen  
  • marint avfall  
  • biologisk mångfald  
  • marina skyddade områden  
  • restaurering.     
Publicerad: 2016-01-25
Uppdaterad: 2022-01-27
Sidansvarig: Webbredaktion