Samhällsekonomiska konsekvensanalyser av att nå god havsmiljö

Rapporten syftar till att värdera den samhällsekonomiska nyttan av att nå god miljöstatus för fiske och marin turism.

Omslag till rapport. Illustration.

Om rapporten

Rapporten beskriver dels hur nämnda aktiviteter är beroende av ekosystemtjänster, och dels hur de påverkar ekosystemtjänsternas förmåga att leverera nyttor till samhället.

Rapporten är en del i underlaget som vi har tagit fram för konsekvensanalysen till Åtgärdsprogram för havsmiljön.

Publicerad: 2015-10-16
Sidansvarig: Webbredaktion