God havsmiljö 2020 – Del 2

Den andra delen i Marin strategi för Nordsjön och Östersjön.
Delrapporten fastställer vad som kännetecknar god miljöstatus i våra hav och redovisar fastställda miljökvalitetsnormer.

Omslag till rapport. Illustration.
Publicerad: 2012-10-16
Sidansvarig: Webbredaktion