Hitta på sidan

Rapport om ekosystemtjänster och flöden i reglerade vattendrag

Havs- och vattenmyndigheten och de regionala vattenmyndigheterna har i ett gemensamt projekt undersökt ekosystemtjänster och vattenflöden i reglerade vattendrag.

Sammanfattning

Samarbetets syfte har varit att undersöka om en ekosystemtjänstansats kan användas för att illustrera och kommunicera det biologiska respektive samhällsekonomiska värdet av en mer ekologisk anpassning av vattenregleringen. I ett delprojekt har Anthesis undersökt nyttigheterna som ekosystemtjänsterna ger upphov till, samt deras samhällsekonomiska värden.

Publicerad: 2019-06-28
Sidansvarig: Webbredaktion