Hitta på sidan

Möjligheter till finansiering

För innovativa miljöteknikprojekt redovisas nedan några möjligheter där det går att söka stöd.

Almi och före detta innovationsbron

Har du en innovativ idé som du vill ta vidare kan du få stöd av Almi. Ett företag som fått stöd genom Almi och innovationsbron är Simris Alg.

Tillväxtverket

Tillväxtverket har löpande utlysningar inom olika områden.

VINNOVA

Vinnovas satsning på utveckling av testbäddar

Energimyndighetens villkorslån

Energimyndigheten erbjuder finansiering i form av villkorslån för företag som har potential att bidra till en betydande ökning av andelen förnybar energi eller energieffektivisering.

LIFE

Ny projektperiod 2014-2020. LIFE är EUs finansiella instrument som stödjer miljö och naturkonserverande projekt inom EU. Ny projektperiod 2014-2020. Programmet kommer att prioritera projekt inom klimatförbättringar och resurseffektivitet.

Publicerad: 2014-02-11
Uppdaterad: 2016-01-25
Sidansvarig: Webbredaktion