Hitta på sidan

Standardisering av metoder för miljöinformation

Havs- och vattenmyndigheten deltar i standardiserings­organisationen SIS (Swedish Standards Institute) arbete med att utveckla standarder som är relevanta för vårt arbetsområde

Syftet med standardiseringsarbetet är att skapa enhetliga rutiner och höja kvaliteten på utfört arbete. Genom användning av standarder skapas förutsättningar för tillförlitliga jämförelser av data som kommer från olika utförare.

Utveckling av standarder inom havs- och vattenmiljö

HaV deltar i SIS tekniska kommittéer (TK) där utvecklingen av standarder pågår inom de kemiska, biologiska och mikrobiologiska vattenundersökningarna samt inom vattensystem där standarder som rör sjöar och vattendrag tas fram.

Publicerad: 2014-07-10
Uppdaterad: 2016-10-06
Sidansvarig: Webbredaktion