Dialog om gruvverksamhet

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten har deltagit i en dialog om mineralbrytning och tillståndsprocessen kring gruvverksamhet. Målet var att förbättra miljöprövningen av svenska gruvor och projektet resulterade i en handbok.

Tillstånd för mineralbrytning och gruvverksamhet

Tillståndsprocessen kring mineralbrytning och gruvverksamhet är komplex och berör flera lagstiftningar och myndigheters ansvarsområden.

Vi har deltagit i en dialog om mineralbrytning och tillståndsprocessen kring gruvverksamhet där IVL, Svenska Miljöinstitutet, stått som värd.

Projektets syfte var att skapa en dialog kring gruvverksamhet och hur vi kan åstadkomma en långsiktig förbättring av miljöprövning och tillståndsprocess för gruvverksamhet.

Handbok

Projektet resulterade i en handbok. Den är tänkt att användas av bolag, myndigheter och kommuner som deltar i en tillståndsprocess för gruvverksamhet. På IVL:s hemsida hittar du handboken Utsläpp till ytvatten från gruvverksamhet - en handbok för beskrivning av påverkan på ytvatten.

På SGU:s hemsida finns också en vägledning för prövning av gruvverksamhet.

Gruvdialogen

I den så kallade gruvdialogen deltar företrädare för näringslivet genom branschorganisationen SveMin, LKAB och Boliden samt för myndigheterna Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning.

Publicerad: 2014-07-09
Sidansvarig: Webbredaktion