Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Ledningsstaben (S)

Ledningsstaben är en stöd- och analysfunktion till myndighetsledningen och ledningsgruppen. Ledningsstaben stödjer myndighetens verksamhet med strategiskt och
koordinerande arbete liksom övergripande operativt arbete.

Ledningsstaben ansvarar för:

 • stöd till myndighetsledningen med framåtriktadende analys inom myndighetens verksamhetsområde,
 • koordinering av särskilt utpekade tvärgående verksamheter,
 • ansvara, beredning och uppföljning av myndighetens verksamhetsstrategi och årliga
  inriktning,
 • säkerställa strategisk publicering och god kvalitet av myndighetens väsentliga rapporter,
 • samordning av myndighetens dialog med regeringskansliet i frågor som rör regeringsuppdrag eller som hanteras genom gemensam beredning eller delning inom regeringskansliet,
 • samordna arbetet med risk- och sårbarhetsanalys
 • beredning och uppföljning av myndighetens klimatstrategi och handlingsplan,
 • kontaktpunkt för nationellt arbete med Agenda 2030,
 • samordning av myndighetens säkerhetsstrategiska arbete,
 • ajourhållning och fördelning av regeringsuppdrag,
 • säkerställa myndighetsledningens sekreterarfunktion,
 • samordning av myndighetsledningens föredragningar,
 • samordna och organisera ledningsgruppens möten, chefsmöten och frukostmöten,
 • samordning och beredning av möten med insynsrådet,
 • samordning och beredning av myndighetsgemensamma grupper där myndighetsledningen ingår

Medarbetare

Medarbetare
NamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Visa eller dölj information Maria Hellstenmaria.hellsten@havochvatten.semarhelStabschefLedningsstaben010-6986002Stabschef070-26269766002Ledningsstaben+46106986002Maria Hellsten. Stabschef.
Visa eller dölj information Ingemar Berglundingemar.berglund@havochvatten.seingberVerksamhetsstrategLedningsstaben010-6986007Ledningsgrupp6007Ledningsstaben+46106986007
Visa eller dölj information Ann-Louise Brandebyann-louise.brandeby@havochvatten.seannbraGD-SekreterareLedningsstaben010-6986106GD-Sekreterare6106Ledningsstaben+46106986106
Visa eller dölj information Johan Klingjohan.kling@havochvatten.sejklingVerksamhetsstrategLedningsstaben010-6986304Verksamhetsstrateg, Analys, Koordinerad förvaltning, Vattenmiljö, Vattenkraft, Myndighetsövergripande projekt, Östersjön, Ekosystemtjänster, Klimatstrategi6304Ledningsstaben+46106986304
Visa eller dölj information Linda Lingstenlinda.lingsten@havochvatten.selilingUtredareLedningsstaben010-6986131Miljöteknik, Innovationer, Blå Tillväxt6131Ledningsstaben+46106986131
Visa eller dölj information Björn Sjöbergbjorn.sjoberg@havochvatten.sebjosjoVerksamhetsstrategLedningsstaben010-6986008Verksamhetsstrateg, Analys, Koordinerad förvaltning, Vattenmiljö, Vattenkraft, Myndighetsövergripande projekt, Östersjön, Ekosystemtjänster, Klimatstrategi6008Ledningsstaben+46106986008

Listan över medarbeterare hämtas...

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation