Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Ledningsstaben (S)

Ledningsstaben är en stödfunktion till GD. Ledningsstaben är även ett stöd för verksamheten och svarar för samordningen av myndighetens säkerhetsarbete.

Ledningsstaben ansvarar för:

 • samordning av dialog med regeringskansliet i frågor som rör regeringsuppdrag eller som hanteras genom gemensam beredning eller delning inom regeringskansliet
 • samordna möten med insynsrådet, GD-möten och GD-föredragningar
 • ajourhållning av fördelning av regeringsuppdrag
 • GD-sekreterarfunktionen
 • utveckling av myndighetens arbete med att kvalitetssäkra verksamhetsinformation
 • registratur och arkiv
 • samordning av myndighetens säkerhetsstrategiska arbete
 • lokalförsörjning och lokalplanering
 • det dagliga bemötandet av besökare och allmänhet genom funktionen växel och reception.

Medarbetare

 • Anette Andersson. Receptionist. Anette AnderssonReceptionistArbetsområde:
  Telefonist/receptionist, Kontorsmateriel, Uppdatering sökkatalog, Uppdatering adress- och telefonlistor, Vaktmästeri, Passerkort
  Tel: 010-6986162
  Skicka e-post till Anette
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Publicerad: 2013-12-02
Uppdaterad: 2017-08-31

Sidansvarig: Webbredaktionen