Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Organisation

Havs- och vattenmyndigheten är en enrådsmyndighet. Det innebär att generaldirektören ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen.

Till stöd finns ett insynsråd, vars uppgift är att bidra till medborgarnas inflytande i verksamheten. De ska också ge generaldirektören råd. Rådet har ingen beslutsrätt. Generaldirektören är ordförande i insynsrådet.

Myndigheten är organiserad i avdelningar och enheter. Varje avdelning är i sin tur indelad i enheter.

 

Myndighetens ledningsgrupp består av cheferna för myndighetens fyra avdelningar, personalchefen, chefen för ledningsstaben och biträdande generaldirektören. Sistnämda är också chef för avdelningen för verksamhetsstöd.

Här kan du ladda ner en bild på Havs- och vattenmyndighetens organisationPDF. Organisationen är justerad sedan den 1 januari 2018. 

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Publicerad: 2013-07-08
Uppdaterad: 2018-01-11

Sidansvarig: Webbredaktionen