Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Organisation

Havs- och vattenmyndigheten är en enrådsmyndighet. Det innebär att generaldirektören ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen.

Till stöd finns ett insynsråd, vars uppgift är att bidra till medborgarnas inflytande i verksamheten. De ska också ge generaldirektören råd. Rådet har ingen beslutsrätt. Generaldirektören är ordförande i insynsrådet.

Myndigheten är organiserad i avdelningar och enheter. Varje avdelning är i sin tur indelad i enheter.

Havs- och vattenmyndighetens organisation. Klicka på bildens olika fält för att komma till respektive sida. Du hittar samma information i menyn. Generaldirektör Insynsråd Ledningsstaben Personalenheten Ledningsgrupp Avdelningen för digital utveckling Enheten för systemutveckling Enheten för drift och förvaltning Enheten för IT-styrning och analys Avdelningen för verksamhetsstöd Ekonomienheten Juridiska enheten Arkiv- och serviceenheten Kunskapsavdelningen Enheten för forskning och miljömål Enheten för miljöövervakning Internationella enheten Kommunikationsenheten Avdelningen för havs- och vattenförvaltning Avdelningsstab för havs- och vattenförvaltning Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd Enheten för vattenförvaltning Enheten för havsmiljöförvaltning Enheten för havsplanering Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning Avdelningen för fiskförvaltning Enheten för fiskereglering Tillståndsenheten Dokumentations- och övervakningsenheten Uppföljningsenheten Västerhavsenheten för fältkontroll Östersjöenheten för fältkontroll Anslagsråd Säkerhetsråd Kommunikationsråd IT-råd

Här kan du ladda ner Havs- och vattenmyndighetens organisationPDF som dokument. Organisationen är justerad sedan den 22 maj 2018.

Myndighetens ledningsgrupp består av cheferna för myndighetens fem avdelningar, personalchefen, chefen för ledningsstaben och biträdande generaldirektören. Sistnämda är också chef för avdelningen för verksamhetsstöd.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation