Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Organisation

Havs- och vattenmyndigheten har ansvar för bland annat havs- och vattenplanering, tillsyn och reglering. Huvudkontoret finns i Göteborg.

Här kan du se hur vi har organiserat oss. Mer information om arbetsområden och ansvariga hittar du på sidorna för respektive avdelning och enhet.

Läs om vårt ledningssystem


Havs- och vattenmyndigheten är en enrådsmyndighet. Det innebär att generaldirektören ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen.

Till stöd finns ett insynsråd, vars uppgift är att bidra till medborgarnas inflytande i verksamheten. De ska också ge generaldirektören råd. Rådet har ingen beslutsrätt. Generaldirektören är ordförande i insynsrådet.
 
Generaldirektören svarar för den löpande verksamheten tillsammans med myndighetens ledningsgrupp. Ledningsgruppen består, förutom generaldirektören, av cheferna för de fyra avdelningarna, stabschefen och personalchefen.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Publicerad: 2013-07-08
Uppdaterad: 2017-09-01

Sidansvarig: Webbredaktionen