Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Organisation

Havs- och vattenmyndigheten har ansvar för bland annat havs- och vattenplanering, tillsyn och reglering. Huvudkontoret finns i Göteborg.

Här kan du se hur vi har organiserat oss. Mer information om arbetsområden och ansvariga hittar du på sidorna för respektive avdelning och enhet.

Läs om vårt ledningssystem


Havs- och vattenmyndigheten är en enrådsmyndighet. Det innebär att generaldirektören ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen.

Till stöd finns ett insynsråd, vars uppgift är att bidra till medborgarnas inflytande i verksamheten. De ska också ge generaldirektören råd. Rådet har ingen beslutsrätt. Generaldirektören är ordförande i insynsrådet.
 
Generaldirektören svarar för den löpande verksamheten tillsammans med myndighetens ledningsgrupp. Ledningsgruppen består, förutom generaldirektören, av cheferna för de fyra avdelningarna, stabschefen, personalchefen och kommunikationschefen.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Publicerad: 2013-07-08

Sidansvarig: Webbredaktionen