Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Organisation

Havs- och vattenmyndigheten är en enrådsmyndighet. Det innebär att generaldirektören ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen.

Till stöd finns ett insynsråd, vars uppgift är att bidra till medborgarnas inflytande i verksamheten. De ska också ge generaldirektören råd. Rådet har ingen beslutsrätt. Generaldirektören är ordförande i insynsrådet.

Myndigheten är organiserad i avdelningar och enheter. Varje avdelning är i sin tur indelad i enheter.

Havs- och vattenmyndighetens organisation Generaldirektör Kunskapsavdelningen Avdelningen för havs- och vattenförvaltning Avdelningen för fiskförvaltning Avdelningen för verksamhetsstyrning Ekonomienheten Juridiska enheten Enheten för forskning och miljömål Enheten för miljöövervakning Internationella enheten Kommunikationsenheten Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd Enheten för havsmiljöförvaltning Enheten för havsplanering Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning Enheten för vattenförvaltning Dokumentations- och övervakningsenheten Enheten för fiskereglering Tillståndsenheten Uppföljningsenheten Västerhavsenheten för fältkontroll Östersjöenheten för fältkontroll IT-enheten Ledningsstaben Personalenheten Internrevision Insynsråd Ledningsgrupp Arkiv- och serviceenheten

 

Myndighetens ledningsgrupp består av cheferna för myndighetens fyra avdelningar, personalchefen, chefen för ledningsstaben och biträdande generaldirektören. Sistnämda är också chef för avdelningen för verksamhetsstöd.

Här kan du ladda ner en bild på Havs- och vattenmyndighetens organisationPDF. Organisationen är justerad sedan den 1 januari 2018. 

Publicerad: 2013-07-08
Uppdaterad: 2018-03-02

Sidansvarig: Webbredaktionen