Hitta på sidan

Bidrag till WMU-Sasakawa Global Ocean Institute

Under 2018 beslutade HaV om bidrag till World Maritime University, WMU, för perioden 2018-2021 om totalt 3 000 000 kronor för forskningsprojekt på institutet WMU-Sasakawa Global Ocean Institute.

World Maritime University

World Maritime University, WMU, är ett maritimt universitet i Malmö och den enda FN-organisation lokaliserad i Sverige. WMU grundades 1983 av FN:s internationella sjöfartsorganisation, IMO.

Universitetets uppdrag är att vara världens främsta kompetenscentrum inom marin- och havsutbildning, yrkesutbildning och forskning, samt att främja en hållbar utveckling.

WMU-Sasakawa Global Ocean Institute

WMU-Sasakawa Global Ocean Institute är en del av World Maritime University, WMU. Institutet kunde bildas tack vare samverkan mellan WMU och The Nippon Foundation, samt donationer från Kanada, Sverige och Malmö stad. Det invigdes i maj 2018 som ett globalt havsinstitut.

Institutet utgör en plattform för dialog och samverkan mellan aktörer inom vetenskap, policy, juridik, näringsliv och civilsamhälle och ska bidra till att nå hållbarhetsmål 14 om haven.

Forskning ska öka kunskapen om källa-till-hav-perspektiv

Bidragsbeslutet avser delfinansiering av en doktorand och två post-docs för perioden 2018-2021 inom temat ”Land-to-Ocean Leadership”. Forskningen ska ha en tvärvetenskaplig ansats och generera ökad kunskap och kapacitet för tillämpning av ett källa-till-hav-perspektiv i styrning och förvaltning och bidra till att nå målsättningarna i Agenda 2030 om hållbar utveckling, särskilt hållbarhetsmål 14.

Forskningen ska ha en tvärvetenskaplig ansats och bland annat generera ökad förståelse och kunskap om kopplingarna mellan ekosystem på land, i sötvatten och marint vatten och utforska olika hållbara förvaltningsinitiativ som bidrar till ökad samverkan mellan aktörer med ansvar för förvaltningen i hela kedjan, från källa till hav.

Bidrar till att stärka genomförandet av Agenda 2030

Bidraget är en del av genomförandet av det samförståndsavtal (MoU) som tecknades i maj 2018 mellan HaV och WMU. Bidraget bidrar till att stärka genomförandet av Agenda 2030, särskilt hållbarhetsmål 14 om att bevara och hållbart nyttja haven och de marina resurserna, mål 6 om rent vatten och sanitet, mål 15 om hållbara ekosystem och biologisk mångfald samt mål 17 om partnerskap och är en del av HaV:s uppföljning av Havskonferensen 2017.

Publicerad: 2018-11-13
Sidansvarig: Webbredaktion