Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Badvatten Miljödata Miljöövervakning

Miljöövervakningsdata, datavärdskap och dataåtkomst

Under de senaste åren har omvärlden kommit att kräva allt större tillgång till kvalitetssäkrade data från miljöövervakningen. Därför har HaV och Naturvårdsverket upprättat ett system med nationella datavärdar.

Redovisning

Är du datavärd och ska redovisa din verksamhet gör du det på vår blankett som finns här.

Datavärdarna utgörs främst av universitet och andra myndigheter. Datavärdarna har i uppdrag att ta emot, lagra och presentera svenska miljöövervakningsdata. De svarar också för internationell datarapportering.

Målet är en effektiv datahantering där data från olika undersökningar lagras för framtiden och görs tillgängliga för alla via internet.

Vi och Naturvårdsverket finansierar den nationella miljöövervakningen av hav och vatten. De data som samlas in tillgängliggörs enligt CC0 och är därmed fria för alla att använda.

Vision för datavärdskap

Vi och Naturvårdsverket delar en vision för nationella datavärdskap som innebär att:

  • alla data som samlas in med hjälp av skattemedel är allmänt tillgängliga
  • data används och kommer till nytta
  • alla insamlade data levereras till någon datavärd. Med alla menas data från nationell övervakning, regional övervakning, kalkeffektuppföljning, samfinansierad övervakning (till exempel samordnad recipientkontroll, SRK) och data från Basinventeringen och Naturvårdsuppföljningen i vissa fall
  • alla data samlas in med gemensamma metoder
  • alla data är tillgängliga via webben
  • kvalitetsinformation finns för alla data.

Nedladdning av data

  • Data som finansierats av HaV och Naturvårdsverket kan som regel laddas hem eller beställas över internet utan kostnad. Specialbeställningar utöver detta kan vara förenade med kostnader beroende på mängden data som önskas och vilken form data önskas.

För att datavärdarnas datalager ska kunna utnyttjas i flera sammanhang är det viktigt att beskrivningar av metadata, dataformat och tekniska lösningar följer etablerade standarder.

Dataåtkomst

Du kan nå data från miljöövervakningen via de ämnesvisa länkarna nedan. Länkarna leder dig vidare till en sida som mer utförligt beskriver datamängderna och var du ladda ner data. Data finns från både pågående och avslutade undersökningar.

Data
OmrådeTyp av dataDatavärd

Kust och hav

Hydrografiska, kemi och marinbiologi data från Östersjön och Västerhavet (ej fisk)

SMHI

Kust och hav/ Sötvatten

Provfisken från Sveriges sjöar, vattendrag och kust

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för akvatiska resurser

Sötvatten

Grundvattenkemidata och grundvattennivåer

Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Sötvatten

Kemi och biologi i sjöar och vattendrag (ej fisk)

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Institionen för vatten och miljö

Badvatten

Badvattenkvalitet

Havs- och vattenmyndigheten

Biologisk mångfald

Artförekomst (marina och limniska arter)

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), ArtDatabanken

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Badvatten Miljödata Miljöövervakning

Publicerad: 2014-02-11
Uppdaterad: 2017-12-19

Sidansvarig: Webbredaktionen